Strona używa plików cookies więcej

Konferencje / 20 Marzec

Konferencja Jubileuszowa „Quo vadis oeconomia?” – odwołane

Zgodnie z Zarządzeniem rektora w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego do 30 kwietnia odwołane są wszelkie konferencje, wydarzenia i imprezy odbywające się na Uniwersytecie Wrocławskim. Ewentualne nowe terminy wydarzeń będą publikowane w serwisie głównym UWr. Prosimy śledzić informacje.


logo konferencji jubileuszowej ekonomistów

Instytut Nauk Ekonomicznych zaprasza na Konferencję Jubileuszową XX-lecia kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Wrocławskim pt. „Quo vadis oeconomia?”, która odbędzie się 20 marca 2020 roku w Sali Oratorium Marianum w Gmachu Głównym Uniwersytetu Wrocławskiego.

Konferencja będzie okazją nie tylko do wspomnień i świętowania Jubileuszu, ale również do podjęcia dyskursu naukowego nad przyszłością i pożądanymi kierunkami rozwoju Ekonomii jako dyscypliny naukowej w kontekście obecnej reformy szkolnictwa wyższego w Polsce. Szeroka problematyka tego wydarzenia pozwoli na zaprezentowanie jej z różnych perspektyw badawczych, uwzględniających aspekty ekonomii i finansów, nauk o zarządzaniu i nauk prawnych.

W jej ramach przewidziano cztery panele, na których wystąpią wybitni specjaliści – przedstawiciele środowiska naukowego oraz praktycy. Wśród potencjalnych zagadnień dyskusyjnych znajdą się problemy podnoszenia jakości kształcenia, zwiększania atrakcyjności oferty dydaktycznej, podnoszenia poziomu badań naukowych oraz rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, poprawa warunków kształcenia i prowadzenia badań m.in. poprzez rozwój relacji z otoczeniem wzmacniających pozycję absolwentów na rynku pracy.

Program konferencji znajduje się w załączniku poniżej.

Serdecznie zapraszamy do udziału i wspólnego świętowania!

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w Konferencji na adres ekonomia@uwr.edu.pl

Dodane przez: Alicja Sielska

4 Mar 2020

ostatnia modyfikacja: 16 Mar 2020