Strona używa plików cookies więcej

Konferencje / Wydarzenia

Konferencja Liceum bliżej uniwersytetu

17 listopada 2017 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. J. Kompałły i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez władze szkoły wespół z Uniwersytetem Wrocławskim.

Ta zasłużona i bogata w tradycje szkoła (otwarta w 1845r. jako Królewskie Katolickie Gimnazjum) współpracuje z Uniwersytetem Wrocławskim oficjalnie od 17 stycznia 2014 r. Na mocy podpisanej umowy przez JM Rektora prof. Marka Bojarskiego koordynatorem tej współpracy został dr Krzysztof Morta. Przez ten czas liceum udostępniało swoje pomieszczenia na potrzeby konferencyjne przygotowywane przez działający w Ostrowie Wielkopolskim uniwersytecki Ośrodek Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski. Młodzież szkoły wielokrotnie uczestniczyła w inicjatywach akademickich przygotowywanych przez pracowników naukowych Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych zarówno w Ostrowie , jak i na uczelni we Wrocławiu. Realizowane były i są wspólne programy edukacyjno- badawcze wprowadzające licealną młodzież w warsztat pracy naukowej.

Teraz wymiernym i transparentnym efektem tej współpracy była konferencja pt. „Liceum bliżej Uniwersytetu” a poświęcona oczekiwaniom i wymaganiom jakie stoją przed szkołami wyższymi i średnimi w zmieniających się warunkach ekonomicznych.

Przybyłych na konferencję prelegentów przywitał dyr. I LO, prof. Oświaty dr Marek Lewicki, który w ciepłych słowach szczególnie podziękował JM prof. dr. hab. Adamowi Jezierskiemu za przyjęcie zaproszenia i jego obecność na konferencji.

Starosta Powiatu Ostrowskiego, Paweł Rajski, witając przybyłych uczestników i gości, przedstawił prezentację „Licea ostrowskie a reforma oświaty”. Wskazał także wyzwania, jakie stoją przed szkolnictwem średnim na terenie powiatu w kontekście zmian demograficznych.

Moderatorem sesji naukowej był dr Rafał Dymczyk z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jako pierwszy odczyt wygłosił JM prof. Adam Jezierski, przedstawiając „Wizję Uniwersytetu XXI wieku”, który mimo nowych oczekiwań, zdaniem prelegenta, powinien wypełniać swą tradycyjną i ważną rolę osadzoną zawartą w nazwie universitas Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego podkreślił znaczenie autonomiczności uczelni jako placówki samorządnej i wolnej w zakresie działalności naukowej oraz dydaktycznej. Całość wykładu zobrazował barokowymi, pełnymi alegorii scenami zdobiącymi gmach główny.

O ciekawym eksperymencie stworzenia elitarnej klasy w szkole średniej pod opieką uniwersytetu i wymiernych efektach takiej współpracy mówił prof. Aleksander Mikołajczak, prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Z kolei prof. Kazimierz Ilski – Dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przedstawił zmieniające się relacje między liceum a uniwersytetem. W kontekście historycznym opisał poczynając od średniowiecza reformy europejskich uniwersytetów wskazując na różne pułapki i błędy, w tym na niebezpieczeństwa płynące z ograniczania autonomii uczelni. Dr Krzysztof Morta z Instytutu Studiów Klasycznych , Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr starał się na przykładzie kontaktów między uczelnią wrocławską a Królewskim Gimnazjum w Ostrowie pokazać, w jaki sposób funkcjonował w XIX w. model gimnazjum klasycznego jako „zakładu naukowego”. Zwrócił też uwagę na rolę ogólnego wykształcenia, jakie otrzymywali absolwenci gimnazjum, które było mocną podstawą do dalszej ukierunkowanej i wyspecjalizowanej już nauki na uniwersytetach.

Ożywioną dyskusję zamknął poczęstunek kawowy przygotowany w zabytkowej auli liceum, gdzie szczególnie wzrok przyciągał wykonany w 1870 roku we Wrocławiu witraż Salvator Mundi.

Magdalena Jóźwiak

Od lewej dr K. Morta, prof. K. Ilski, prof. A. Jezierski, dr M. Lewicki, prof. A. Mikołajczak, P. Rajski, dr R. Dymczyk
fot. Józef Pietrzak

Dodane przez: Agata Sałamaj

24 Lis 2017

ostatnia modyfikacja: 24 Lis 2017

Licencja Creative Commons Powyższy artykuł może być kopiowany i rozpowszechniany w ramach CC BY 2.0.