Strona używa plików cookies więcej

Konferencje / Nauka

Konferencja na tysiąc lat kontaktów Polski i Grecji

Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr serdecznie zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej: „1018–2018. 1000-lecie kontaktów dyplomatycznych polsko-greckich.1000 lat obecności Greków w Polsce” 7-9 listopada 2018 r.

Anastazy – z Grecji do Polski

Latem 1018 r. Bolesław Chrobry wyruszył na Kijów, by osadzić na tronie swego zięcia Świętopełka. Po zdobyciu miasta, jak pisze Thietmar z Merseburga, „Bolesław, uniesiony tym powodzeniem (…) wysłał także posłów do pobliskiej Grecji, którzy mieli zapewnić tamtejszego cesarza o jego życzliwości, jeżeli cesarz ze swojej strony zechce dotrzymać wierności i przyjaźni. W przeciwnym wypadku – mieli mu oświadczyć – Bolesław stanie się jego zdecydowanym i nieustępliwym wrogiem.” Niemiecki kronikarz nie odnotował odpowiedzi cesarza Bazylego na ten list, którym piastowski władca nawiązał relacje dyplomatyczne pomiędzy młodym państwem polskim a wschodnim cesarstwem rzymskim, uchodzącym w ówczesnej łacińskiej Europie za państwo Greków. Późną jesienią Bolesław ruszył w powrotną drogę do Polski. Tak pisze o tym ruski kronikarz Nestor: „Bolesław zaś uciekł z Kijowa, zabrawszy skarby i bojarów Jarosławowych, i siostry jego, a Anastazego z Dziesięcinnej cerkwi przystawił do skarbów, bowiem ten pochlebstwem pozyskał jego zaufanie”. Wspomniany tu Anastazy to nie kto inny jak duchowny z bizantyjskiego miasta Korsuń (Chersonez Taurydzki), który w 988 r. pomógł zdobyć to miasto wojskom kijowskiego księcia Włodzimierza. Po 30-letnim pobycie w Kijowie ruszył w dalszą drogę do Polski i zdaniem niektórych badaczy domem jego stała się Lednica. Anastazy jest pierwszym znanym z imienia Grekiem, który zamieszkał na ziemiach polskich.

1000 wspólnych lat

W bieżącym roku obchodzić będziemy równą 1000. rocznicę owych dwóch wydarzeń, które zainicjowały wspólne dzieje Polaków i Greków. Z tej okazji chcielibyśmy serdecznie zaprosić do udziału w międzynarodowej konferencji poświęconej 1000-leciu kontaktów dyplomatycznych między państwami Polaków i Greków oraz 1000-leciu obecności Greków na ziemiach polskich. Konferencję planujemy na 7-9 listopada 2018 r. a miejscem jej będzie Uniwersytet Wrocławski.

Powojenny Wrocław był miastem, gdzie osiedliła się znaczna część greckich uchodźców politycznych, których zakręty historii sprowadziły do polskiej ziemi. Do Wrocławia przeniesiono także po wojnie kadrę i tradycje Uniwersytetu Jana Kazimierza ze Lwowa, najbardziej greckiego z miast dawnej Rzeczypospolitej. Do udziału w konferencji chcielibyśmy zaprosić badaczy wszelkich dziedzin nauk humanistycznych i społecznych, którzy podejmują tematy łączące w sobie to, co polskie, z tym, co greckie.

Konferencja podzielona będzie na sesję plenarną oraz sesje tematyczne:

  • Archeologia: kontakty ziemi polskich i Hellady przed 1018 r.; importy z terenu świata greckiego na obszarze dzisiejszej Polski; importy z terenów dzisiejszej Polski w Helladzie (bursztyn bałtycki);prehistoryczne migracje i dyfuzja idei między basenem Morza Egejskiego a dorzeczami Odry i Wisły.
  • Historia: znajomość ziem polskich w dawnym świecie greckim, czyli źródła greckie antyczne i bizantyjskie do dziejów dorzecza Odry i Wisły; kontakty polsko-bizantyjskie; polscy krzyżowcy i pielgrzymi na ziemiach greckich; Polacy i Grecy w sporach o unię i reformację; kupcy greccy w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVI/XVII w. oraz XVIII w.; Polacy w Grand Tour po świecie greckim; polski filhellenizm; Wielka Emigracja a świat grecki; Grecy w służbie carskiej Rosji a Polska; polsko-greckie relacje w dwudziestoleciu międzywojennym; Polacy i Grecy w II wojnie światowej; Żydzi greccy w niemieckich obozach koncentracyjnych na terenie okupowanej Polski; uchodźcy greccy w powojennej Polsce.
  • Historia sztuki: sztuka bizantyjska w Polsce; inspiracje grecką sztuką antyczną w Polsce; kolekcje antycznej sztuki greckiej i bizantyjskiej w Polsce; sztuka polska w Grecji; artyści greccy we współczesnej Polsce.
  • Historia edukacji i nauki: nauczanie języka greckiego w Polsce; dziedzictwo Grecji antycznej a polski renesans i klasycyzm; recepcja greckiej filozofii w Polsce; polscy archeolodzy i konserwatorzy a greckie dziedzictwo antyczne i bizantyjskie.Literaturoznawstwo: recepcja greckiej (antycznej, bizantyjskiej i nowożytnej) literatury w Polsce;motywy greckie w literaturze polskiej; motywy polskie w literaturze greckiej; Grecy piszący po polsku, Polacy piszący po grecku (tzw. greka humanistyczna).
  • Przekładoznawstwo: przekłady literatury greckiej (antycznej, bizantyjskiej i nowożytnej) na język polski; przekłady literatury polskiej na język grecki.
  • Językoznawstwo: grecko-słowiańskie (polskie) paralele językowe na tle indoeuropejskim;zapożyczenia z greckiego w języku polskim; problemy ze spolszczaniem greckich terminów i nazw własnych.
  • Bibliologia i kodykologia: rękopisy i starodruki greckie w polskich zbiorach, druki greckie z terenów Rzeczypospolitej, archiwalia greckie w Polsce; archiwalia polskie (Polonica) w Grecji.
  • Politologia: relacje dyplomatyczne polsko-greckie; grecka opinia publiczna o Polsce w XX w.; polska opinia publiczna o Grecji w XX w.; Polska i Grecja partnerstwo w NATO i Unii Europejskiej.
  • Ekonomia: polsko-grecka współpraca ekonomiczna lat 1918-2018. Lista powyższych tematów jest listą otwartą, zapraszamy do udziału w konferencji także osoby,które zaproponują inny niż wyżej wymieniony zakres badań łączących w sobie Polskę i Grecję.

Wszystkich zainteresowanych konferencją prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres adres:hellada.polonia.1000.lat@gmail.com do dnia 31 maja br. Zgłoszenie zawierać powinno tytuł wystąpienia oraz abstrakt (do 200 słów). Komitet naukowy konferencji do 15 czerwca br. podejmie decyzję o przyjęciu zgłoszenia. Językami konferencji będą polski, grecki i angielski. Osoby pragnące wygłosić odczyt w języku polskim lub greckim będziemy prosić o przesłanie obszernego streszczenia wystąpienia nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem konferencji, tak aby mogło ono zostać przełożone na język angielski przez organizatorów i udostępnione audytorium.Opłata konferencyjna: 400 PLN (obejmuje: wyżywienie i publikację wyników badań wygłoszonych podczas konferencji). Nr konta: 42 1090 2503 0000 0001 1028 5099

Komitet organizacyjny: Prof. UWr. dr hab. Gościwit Malinowski; Prof. UWr. Dr hab. Ilias Wrazas; Dr Kiriakos Papoulidis – sekretarz ds. korespondencji greckiej; Dr Małgorzata Zadka – sekretarz ds. korespondencji polskiej; Dr Ita Hilton – sekretarz ds. korespondencji angielskiej; Mgr Oskar Struzik – asystent

Dodane przez: Agata Kreska

16 Lut 2018

ostatnia modyfikacja: 16 Lut 2018