Strona używa plików cookies więcej

Konferencje / Nauka

Konferencja naukowa Miasto i kultura

Wszystkich badaczy miast zainteresowanych tematyką konferencji zapraszamy do zgłaszania propozycji wystąpień.

Zakład Socjologii Miasta i Wsi, Zakład Socjologii Kultury i Cywilizacji Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Biuro Festiwalowe Impart 2016, Urząd Miejski Wrocławia we współpracy z Sekcją Socjologii Miasta i Oddziałem wrocławskim Polskiego Towarzystwa Socjologicznego serdecznie zapraszają na międzynarodową konferencję naukową pt. „Miasto i kultura”, która odbędzie się w dniach 20-22 września we Wrocławiu.

Na konferencję zapraszamy do Wrocławia, który był gospodarzem Europejskiej Stolicy Kultury 2016. To wydarzenie było dla środowiska twórców, organizatorów i badaczy kultury okazją do uważnego przyjrzenia się procesom, jakim podlega pole kultury miejskiej. Jednocześnie zauważamy, ze choć to Wrocław organizował ESK, to starania o tytuł ESK uwypukliły role polityk kulturalnych w dyskusji nad rozwojem miast w aktywnych środowiskach pozostałych miast-kandydatów. Ostatnie lata obfitowały również w wiele interesujących opracowań naukowych (np. w środowisku gdańskiej, poznańskiej, warszawskiej socjologii), których autorzy w centrum swoich zainteresowań postawili kulturę.

Powiązaniu w tytule konferencji dwóch pojęć – miasta i kultury – przyświeca przekonanie o miastotwórczej funkcji kultury i kulturotwórczej roli miasta. Jakkolwiek można dyskutować o specyfice kultury miejskiej, to zauważyć należy, ze miejskość ujawnia się poprzez życie kulturalne miasta. Jest ono formą uspołecznienia mieszkańców i tworzenia wartości w sferze publicznej, ze szczególną rolą i pozycją lokalnego środowiska artystycznego, rozwojem infrastruktury kulturalnej oraz miejsc aktywności kulturalnej, zarówno w centrum, jak i na peryferiach. Kultura to podstawowe zasoby i wartości miasta, łączące różne aspekty życia jego mieszkańców.

Wszystkich badaczy miast zainteresowanych tematyką konferencji zapraszamy do zgłaszania propozycji wystąpień ukazujących procesy zakorzenione w polu kultury, reprodukujące i zmieniające porządek społeczny (miasta), opisujące dzisiejszą dynamikę, ale i ujawniające tendencje rozwojowe kultury i miasta ważne dla ich przyszłości.

Proponujemy cztery główne bloki tematyczne

1. Kultura miejska

 • sytuacja, zróżnicowanie, perspektywy kultury miejskiej w Polsce i Europie,
 • wzory, praktyki i sceny uczestnictwa i nieuczestnictwa w kulturze
 • edukacja kulturalna, partycypacja i rozwój publiczności
 • miasto jako przestrzeń kulturowa
 • rola kultury miejskiej wobec różnorodności

2. Kultura a polityki i strategie rozwoju miast

 • kultura i rynek – kultura eventów a kultura uczestnictwa
 • kultura i rozwój – kreatywność, innowacyjność, nowe technologie w sferze kultury
 • kultura i polityka społeczna – zmiana społeczna a integracja społeczna
 • kultura w strategiach rozwoju polskich miast

3. Co pozostaje? Efekty Europejskich Stolic Kultury

 • osiąganie celów i trwałość efektów ESK
 • narracje wokół europejskich stolic kultury
 • rola i funkcje ESK w kontekście polityki europejskiej i lokalnej

4. Badanie kultury a badanie miasta

 • metodologiczne problemy badania kultury miejskiej
 • nowe metody i techniki w badaniach kultury

Rada programowa konferencji

prof. dr hab. Adam Chmielewski (Instytut Filozofii UWr)
dr Zina Jarmoszuk (Polski Instytut Sztuki Filmowej)
dr hab. Katarzyna Kajdanek, prof. UWr (Instytut Socjologii UWr)
dr Kamila Kamińska (Instytut Pedagogiki UWr, Sieć Uniwersytetów Europejskich Stolic Kultury)
prof. dr hab. Marek Krajewski (Instytut Socjologii UAM)

Komitet organizacyjny konferencji

dr Ewa Banaszak (Instytut Socjologii UWr)
dr hab. Mateusz Błaszczyk (Instytut Socjologii UWr)
dr hab. Katarzyna Kajdanek, prof. UWr (Instytut Socjologii UWr)
dr Jacek Pluta (Instytut Socjologii UWr)

Sekretarz

mgr Paulina Olejniczak-Brząkała,
Jolanta Banaś (Instytut Socjologii UWr)
e-mail: city.and.culture.2017@gmail.com

Koszt uczestnictwa

 • pełne: 550 PLN (obejmuje: uroczystą kolacje, przerwy kawowe i obiadowe w trakcie konferencji, koszty publikacji po pozytywnej recenzji, materiały konferencyjne)
 • niepełne: 350 PLN (obejmuje: uroczysta kolacje, przerwy kawowe i obiadowe w trakcie konferencji, materiały konferencyjne)

Ważne daty

 • do 20 marca 2017 – nadsyłanie propozycji referatów (abstrakt do 1500 znaków ze spacjami na adres city.and.culture.2017@gmail.com)
 • do 24 kwietnia 2017 – przesłanie przez Organizatorów informacji na temat zakwalifikowania propozycji na konferencje wraz z planem konferencji oraz informacjami organizacyjnymi
 • do 1 lipca 2017 – termin uiszczenia opłaty konferencyjnej na konto: Uniwersytet Wrocławski pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław; nr konta: 09 1090 2503 0000 0001 1110 6022; tytułem: konferencja nr 7003/2046/17 Miasto i Kultura – Imię Nazwisko uczestnika
 • 20-22 września 2017 – konferencja Miasto i Kultura
 • do 23 października 2017 – przysyłanie artykułów gotowych do publikacji.

Dodane przez: Michał Raińczuk

21 Lut 2017

ostatnia modyfikacja: 11 Kwi 2017