Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Konferencja o bezpieczeństwie antyterrorystycznym

Zapraszamy na II Ogólnopolską Konferencję Naukową, I Ogólnopolski Kongres Bezpieczeństwo Antyterrorystyczne Budynków Użyteczności Publicznej – Zagrożenia i Rekomendacje, która odbędzie się w dniach 21-22 listopada w Centrum Konferencyjnym – Terminal Hotel Wrocław przy ul. Rakietowej we Wrocławiu.

Konferencja adresowana jest do zarządzających bezpieczeństwem w budynkach użyteczności publicznej:

 • infrastruktura krytyczna (w tym węzły transportowe, krytyczna infrastruktura energetyczna, wodno-kanalizacyjna oraz gazowa)
 • obiekty podlegające obowiązkowej i szczególnej ochronie
 • budynki administracji publicznej w tym chronione przez Służbę Ochrony Państwa i Straż Marszałkowską
 • obszary, budynki i obiekty wojskowe
 • placówki oświatowe i uczelnie wyższe
 • centra handlowe, biurowce, sklepy wielkopowierzchniowe, targi
 • teatry, kina, muzea, inne obiekty kultury
 • obiekty sakralne
 • placówki bankowe, centra dystrybucji gotówki
 • budynki wysokościowe, siedziby korporacji
 • wielkopowierzchniowe obiekty przemysłowe i produkcyjne
 • placówki zagraniczne, siedziby organizacji międzynarodowych

Przedstawicieli nauki oraz ekspertów zajmujących się tematyką bezpieczeństwa i antyterroryzmu ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla budynków użyteczności publicznej

 • Przedstawicieli instytucji bezpieczeństwa narodowego oraz sektor ochrony osób i mienia
 • Przedstawicieli sektora prywatnego zajmujący się sprzedażą, produkcją lub instalacją urządzeń, sprzętu oraz infrastruktury przydatnej do budowania systemów ochrony w tym antyterrorystycznej w budynkach użyteczności publicznej
 • Pracowników placówek zagranicznych państw europejskich oraz USA, Izraela i Kanady
 • Pracowników unijnych agend i organizacji

Cele konferencji:

 • Identyfikacja tendencji rozwoju współczesnych metod i narzędzi zamachów terrorystycznych, terroru kryminalnego i sprawców niepoczytalnych
 • Ocena podatności obiektów użyteczności publicznej na zamachy terrorystyczne, weryfikacja istniejących rozwiązań
 • Ocena systemowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa antyterrorystycznego w wybranych kategoriach obiektów użyteczności publicznej (infrastruktura krytyczna, obiekty podlegające obowiązkowej ochronie, obiekty administracji publicznej, obiekty niechronione)
 • Wypracowanie wniosków dotyczących możliwości poprawy przygotowania obiektów użyteczności publicznej do minimalizacji skutków zamachów terrorystycznych – aspekty prawne, społeczne i organizacyjne

Organizatorami są: Organizatorzy: Uniwersytet Wrocławski – Zakład Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii, Uniwersytet Wrocławski – Katedra Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie oraz Safety Project.

Program i dodatkowe informacje o wydarzeniu na stronie www.safetyproject.pl

Dodane przez: Małgorzata Jurkiewicz

20 Lis 2018

ostatnia modyfikacja: 23 Lis 2018