Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia / 9–10 Maj

Konferencja Socjologia grup dyspozycyjnych. Pomiędzy teorią nauk społecznych a praktyką

Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza do udziału w XXX międzynarodowej konferencji naukowej Socjologia grup dyspozycyjnych. Pomiędzy teorią nauk społecznych a praktyką, która od prawie trzech dekad stała się miejscem zaangażowanych dyskusji nad wypracowywaniem nowych perspektyw poznania i opisu rzeczywistości społecznej. Międzynarodowa konferencja odbędzie się w dniach 9–10 maja 2019 r.

Każdorazowo podejmowane przez nas rozważania koncentrowały się nad kwestiami ześrodkowującymi aspekty bezpieczeństwa (współ)kształtujące praktyki naszego codziennego życia. Głównym aktorem podejmowanych przez nas rozważań są zawsze ‘grupy dyspozycyjne’ ulokowane w mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanych przestrzeniach społecznych. Przez cały ten okres udowadnialiśmy aktywne zaangażowanie w stanowienie nauki sprzyjającej wzmacnianiu bezpieczeństwa jako dobra wspólnego stabilizującego struktury społeczne.

Konferencja adresowana jest do środowisk naukowych, władz samorządowych, terenowych organów administracji rządowej, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i przedstawicieli biznesu, którzy troszczą się o zapewnianie bezpieczeństwa publicznego. Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w tym jubileuszowym wydarzeniu naukowym, które jednocześnie uświetnia X-lecie istnienia Zakładu Socjologii Grup Dyspozycyjnych.

Miejsce obrad:

dzień pierwszy Oratorium Marianum, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

dzień drugi Hotel Orbita, Wejherowska 34, 54-239 Wrocław

Więcej informacji na stronie Konferencji.

Dodane przez: Małgorzata Jurkiewicz

2 maja 2019

ostatnia modyfikacja: 10 maja 2019