Strona używa plików cookies więcej

Konferencje / Wydarzenia

Konferencja Studia i Perspektywy Medioznawcze 2: Media w środowisku cyfrowym

Już wkrótce (13-14 maja) w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej odbędzie się międzynarodowa konferencja medioznawcza, druga z cyklu Studia i Perspektywy Medioznawcze. Konferencja odbędzie się pod hasłem „Media w środowisku cyfrowym”. Pierwszego dnia konferencji odbędzie się ponadto organizowana cyklicznie przez Instytut Klinika Dziennikarstwa, podczas której czołowi medioznawcy w Polsce będą rozmawiać o stanie i perspektywach edukacji medialnej. 

Cyfrowe media zyskują nowe możliwości kreacji komunikatów, stają się szybszym kanałem opisu rzeczywistości, otwierają możliwości tworzenia materiałów przez małe redakcje lub pojedyncze osoby chcące pełnić dziennikarskie powinności. Cyfrowe media coraz silniej wypierają te tzw. tradycyjne, czyniąc wciąż prawdopodobną wizję śmierci mediów drukowanych i stawiając pytanie o przyszły kształt i formę radia i telewizji. W istotny sposób modyfikują charakter każdego z tradycyjnych sektorów medialnych, otwierając przed nimi nowe możliwości. Będąc istotnym dla nich zagrożeniem i konkurencją, stają się równocześnie impulsem do poszukiwania skutecznych sposobów komunikowania się z publicznością. Media w cyfrowym wydaniu zyskują przede wszystkim walor interaktywności i możliwość tworzenia spersonalizowanego przekazu. Media działające w warunkach cyfrowych zmieniają w istotny sposób relacje między nadawcami i użytkownikami mediów. W coraz większym stopniu dialogizują tę relację, aktywizują odbiorcę przeistaczając go jednoznacznie w użytkownika, coraz bardziej świadomego, ale i kapryśnego, bo mającego wielość alternatyw na medialnym rynku. Cyfrowe modyfikacje mediów determinują wreszcie także przemiany społeczne. W niezwykle skuteczny sposób współczesne media mogą kształtować bowiem codzienność jednostek, kontakt z nimi może zastępować inne formy spędzania wolnego czasu nierzadko zdobywając w tym względzie monopol. Współczesne media mogą tworzyć nowe formy społecznej wspólnotowości, być nośnikiem społecznych trendów i mód, a skrajnie mogą stać się nawet narzędziem mającym wpływ na budowanie nowej społecznej stratyfikacji, dzięki klasyfikowaniu jednostek ze względu na dostęp do medialnego prestiżu. Cyfrowość zmienia media, a media coraz bardziej cyfrowe zmieniają społeczeństwo we wszystkich jego aspektach.
Podczas konferencji medioznawcy i komunikolodzy ze wszystkich najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce, a także z kilku uniwersytetów zagranicznych (ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Włoch, Norwegii, Finlandii i Niemiec) przedmiotem dyskusji uczynią m.in. następujące problemy:
• relacje między mediami cyfrowymi a tzw. tradycyjnymi,  • procesy hybrydyzacji współczesnych mediów,  • zmiany w sposobie komunikowania związane z dostępem do mediów cyfrowych,  • dziennikarstwo i dziennikarze w warunkach mediów cyfrowych,  • przemiany społeczne wywołane cyfrowym charakterem mediów,  • zmiany w ekosystemie medialnym a zmiany w postawach i zachowaniach społecznych.

Miejsce obrad: Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, ul. Joliot-Curie 15
Czas obrad: 13-14 maja 2019 roku
Szczegółowe informacje na stronie.

Dodane przez: Agata Kreska

7 maja 2019

ostatnia modyfikacja: 15 maja 2019