Strona używa plików cookies więcej

Doktoranci

Konkurs dla doktoranta na stypendystę w projekcie OPUS

Konkurs dla doktoranta na stypendystę w projekcie OPUS p.n.: Immunoliposomowa postać simwastatyny - próba zastosowania w terapii nowotworów zależnych od receptora EGF. Termin składania ofert do 15 marca 2017 r., do godz. 15:00.

Nazwa jednostki: Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego – Wrocław

Nazwa stanowiska: stypendysta
Wymagania:

Kandydat na stanowisko stypendysta w Zakładzie Cytobiochemii Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego powinien spełniać następujące warunki:
1. Być studentem co najmniej I roku Studiów Doktoranckich na kierunku biologicznym lub pokrewnym;

  1. Posiadać umiejętności praktyczne i teoretyczne w dziedzinie biotechnologii i technologii liposomowych postaci leków, najlepiej potwierdzone dorobkiem publicystycznym w tej dziedzinie;
    3. Posiadać doświadczenie w laboratorium zagranicznym (przynajmniej 1 semestr):
  2. Posiadać (w ramach studiów) doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi;
    3. Posiadać podstawową znajomość programów statystycznych;

Opis zadań:

Do obowiązków stypendysty będzie należała realizacja zadań zawartych w projekcie

nr 2016/21/B/NZ7/01070 pt. Immunoliposomowa postać simwastatyny – próba

zastosowania w terapii nowotworów zależnych od receptora EGF.

Doktorant będzie uczestniczył w doświadczeniach zmierzających do konstrukcji liposomalnej postaci simwastatyny. Następnie przedmiotem Jego pracy będą analizy fizykochemiczne oraz analizy stabilności oraz analizy właściwości biologicznych uzyskanego preparatu wobec komórek linii zależnych i niezależnych od receptora EGF. Końcowym etapem projektu będą badania in vivo w układzie modelowym, tzn. na myszach szczepu NOD/SCID z wszczepionym guzem pochodzącym od ludzkiej linii nowotworowej zależnej od EGF.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 15 marca 2017, 15:00
Forma składania ofert: pocztą lub osobiście w Dziekanacie Wydziału Biotechnologii ul. F. Joliot-Curie 14a, pok.0.11, 50-383 Wrocław.
Warunki zatrudnienia:

Stypendium, 2500 PLN / miesiąc, 24 miesięcy. Okres wypłacania stypendium będzie uzgodniony bezpośrednio z kandydatem po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.
Wymagane dokumenty:
1. Życiorys naukowy (wykształcenie, staże naukowe, stypendia, doświadczenia naukowe w kraju i za granicą, udział w warsztatach, projektach badawczych oraz inne osiągnięcia, w szczególności autorstwo lub współautorstwo w pracach naukowych, autorstwo/ współautorstwo artykułów popularnonaukowych lub doniesień konferencyjnych);
2. Opinia promotora lub opiekuna naukowego;
3. Zaświadczenie z uczelni potwierdzające obecny status doktoranta;
4. List motywacyjny z opisem zainteresowań naukowych;
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi i zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów!

Dodane przez: Nina Giemza

27 Lut 2017

ostatnia modyfikacja: 27 Lut 2017