Strona używa plików cookies więcej

Doktoranci

Konkurs na doktoranta – stypendystę w projekcie Sonata Bis

Konkurs na doktoranta - stypendystę w projekcie Sonata Bis pt.: „Antyapoptotyczna aktywność ludzkich czynników wzrostu fibroblastów 1 i 2” kierowanym przez dr hab. inż. Małgorzatę Zakrzewską. Termin składania ofert do dnia 3 czerwca 2017 r., do godz. 13.00

Nazwa jednostki: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii
Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta
Wymagania:

1) status doktoranta lub studenta studiów II stopnia lub co najmniej 4 roku jednolitych studiów magisterskich w obszarze biotechnologii/biochemii/biologii molekularnej lub pokrewnym, preferowana specjalność: inżynieria białka, biotechnologia peptydów i białek, biologia molekularna, biotechnologia medyczna,
2) zainteresowania naukowe związane z biologią komórki, rolą czynników wzrostowych, przekazywaniem sygnału, internalizacją, apoptozą,

3) znajomość metod biologii molekularnej i komórkowej, nadprodukcji i oczyszczania białek, analizy fizykochemicznej białek,

4) doświadczenie w pracy eksperymentalnej,
5) biegła znajomość języka angielskiego, umożliwiająca wygłaszanie seminariów i przygotowanie publikacji.

Opis zadań:

Udział w projekcie SONATA BIS nr 2015/18/E/NZ3/00501
pt. „Antyapoptotyczna aktywność ludzkich czynników wzrostu fibroblastów 1 i 2” kierowanym przez dr hab. inż. Małgorzatę Zakrzewską, obejmujący:
– planowanie i przeprowadzanie eksperymentów mających na celu wyznaczenie regionów w FGF1 i FGF2 krytycznych dla ich antyapoptotycznej aktywności,

– planowanie i przeprowadzanie eksperymentów dotyczących analizy oddziaływań białek FGF1 i FGF2 z białkami partnerskimi,

– planowanie i przeprowadzania eksperymentów weryfikujących lokalizację komórkową translokowanych czynników wzrostowych i ich białek partnerskich;

– analizę otrzymanych danych,

– przygotowanie publikacji i prezentacji na konferencje.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – NZ
Termin składania ofert: 3 czerwca 2017, 13:00
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe w wysokości 1600zł/mies. przez 45 miesięcy, począwszy od 01.07.2017, odnawialne po 12, 24 i 36 miesiącach od rozpoczęcia w ramach projektu badawczego pt. „Antyapoptotyczna aktywność ludzkich czynników wzrostu fibroblastów 1 i 2” nr 2015/18/E/NZ3/00501

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
1. Podanie skierowane do kierownika projektu: dr hab. inż. Małgorzaty Zakrzewskiej, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Zakład Inżynierii Białka, ul. F. Joliot-Curie 14a, 50-383 Wrocław,
2. CV,
3. Informacja o osiągnięciach naukowych, wyróżnieniach i stażach naukowych,
4. Kopia dyplomu ukończenia studiów licencjackich/magisterskich,
5. Zaświadczenie potwierdzające status studenta/doktoranta,
6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu.

Powyższe dokumenty należy nadesłać w terminie do 03.06.2017 r. do godziny 13.00 listownie na adres:

Małgorzata Zakrzewska

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii,

  1. F. Joliot-Curie 14a, 50-383 Wrocław

lub elektronicznie na adres: malgorzata.zakrzewska@uwr.edu.pl
Wybór kandydata odbędzie się zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach  badawczych (Załącznik do uchwały Rady NCN 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.).

Dodane przez: Nina Giemza

15 maja 2017

ostatnia modyfikacja: 2 Mar 2018