Strona używa plików cookies więcej

Nauka

Konkurs na Inkubatory rozstrzygnięty! (wyniki)

Inkubatory Doskonałości Naukowej to miejsca, w których znakomici badacze wspólnie z zespołami składającymi się z pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego i z badaczami ze świata będą wspólnie prowadzić duże naukowe projekty. Po trzech etapach konkursu znamy 8 beneficjentów, którzy utworzą pierwsze inkubatory na Uniwersytecie Wrocławskim. Sukcesywnie będziemy chcieli prezentować Wam każdy z tych projektów. 

Oto lista beneficjentów konkursu w porządku alfabetycznym akronimów:

Akronim Wnioskodawca Tytuł Inkubatora Dziedzina nauki
BEINGHUMAN prof. S. Craig Roberts „Being human: bridge-building between the humanities and ethology” Nauki Humanistyczne
DIGITJUST dr Karolina Kremens „Digitalization of Criminal Justice” Nauki Społeczne
LONE prof. dr hab. Dariusz Galasiński „Stories of Loneliness” Nauki Społeczne
META-CENTRUM dr Bartosz Helfer „Meta-Research Centre of Scientific Excellence” Nauki Społeczne
NEFRIX prof. UWr, dr hab. Arkadiusz Berlicki „Non-Equilibrium Flare Radiation from Infrared to X-rays” Nauki ścisłe i przyrodnicze
SLAVICUS prof. dr hab. Bożena Rozwadowska „New computational and experimental methods in research on semantic micro-typology of Slavic and Baltic languages” Nauki Humanistyczne
SUMOFORKS dr Karol Kramarz „Decoding SUMO-interactions at replication stress sites: mechanisms and  consequences for genome maintenance SUMOForks” Nauki ścisłe i przyrodnicze
SuperFluiDS dr Pasi Huovinen „Super(dense) Fluid Dynamical Simulations – SuperFluiDS” Nauki ścisłe i przyrodnicze

Inkubatory Doskonałości Naukowej to jeden z elementów programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Uniwersytet Wrocławski jako jedna z 10 polskich uczelni bierze udział w programie, który z jednej strony wskazuje i potwierdza wysoką jakość prowadzonych badań i dydaktyki, a z drugiej – nie pozwala spocząć na laurach i wskazuje kierunki rozwoju. Więcej o programie można znaleźć na stronie IDUB.

Sprawozdanie Komisji Konkursowej znajduje się w załączniku poniżej.

Dodane przez: Tomasz Sikora

14 lip 2021

ostatnia modyfikacja: 11 paź 2021