Strona używa plików cookies więcej

Doktoranci / Pracownicy / Studenci

Konkurs na najlepszą pracę na temat własności intelektualnej

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił w kwietniu XV edycję konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, doktorską i habilitacyjną na temat własności intelektualnej. Tegoroczny konkurs został objęty honorowym patronatem wiceprezesa rady ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, Jarosława Gowina.

Duże zainteresowanie inicjatywą Urzędu Patentowego w latach ubiegłych i poziom merytoryczny prac świadczą o tym, że tematyka związana z ochroną własności intelektualnej posiada bardzo duży potencjał jako perspektywiczne pole działalności młodej kadry naukowej, dostrzegającej szanse związane z rozwojem badań i dydaktyki w tym zakresie. W dotychczasowych edycjach konkursu nagrodzono łącznie 293 prace, spośród których wiele zostało opublikowanych, stanowiąc tym samym cenne źródło specjalistycznej wiedzy. Laureaci konkursu uczestniczą też w licznych sympozjach i konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym w charakterze wykładowców czy panelistów.

Ogłoszenie o konkursie wraz z regulaminem oraz z formularzem zgłoszeniowym są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Patentowego.

Prace konkursowe będą przyjmowane do 16 października, a uroczystość wręczenia nagród planowana jest na grudzień.

Urząd Patentowy równolegle organizuje konkursy na plakat, film oraz informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej.

Dodane przez: Michał Raińczuk

5 maja 2017

ostatnia modyfikacja: 5 maja 2017