Strona używa plików cookies więcej

Nauka / Pracownicy

Konkurs na najlepszą pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych

Uniwersytet Łódzki ogłasza IV edycję konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Prace naukowe z zakresu nauk humanistycznych mogą zgłaszać uczelnie, wydziały, instytuty PAN, wydawnictwa naukowe i inne instytucje naukowe. Każda z tych jednostek może przesłać jedną pracę, która została opublikowana w 2017 r. Spośród nich Kapituła wybierze pięć dzieł nominowanych do Nagrody. Nominacje zostaną ogłoszone we wrześniu 2018 r. Jedna z prac, uznana przez Kapitułę za najlepszą, otrzyma Nagrodę w wysokości 50 000 zł. Wręczenie dyplomów autorom nominowanych dzieł oraz ogłoszenie laureata Nagrody nastąpi podczas uroczystej gali, która odbędzie się 25 listopada 2018 r. w Filharmonii Łódzkiej.

Prace należy zgłaszać do 6 kwietnia 2018 r. na adres: Biuro Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, przesyłając jeden egzemplarz pracy (dotyczy także publikacji elektronicznych) wraz z pisemną rekomendacją kierownika jednostki zgłaszającej.

Przyznając już od trzech lat Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Uniwersytet Łódzki pragnie zwrócić uwagę środowiska naukowego i akademickiego, a także wszystkich, którzy o losach nauki i uniwersytetu decydują, że w polskiej humanistyce prowadzone są badania na najwyższym poziomie merytorycznym, a efektem tych wysiłków są znakomite i wybitne dzieła naukowe. W czasach, kiedy rola humanistyki bywa kontestowana, a nawet kwestionowana, Uniwersytet chce podkreślać rolę humanistyki i jej znaczenie dla społecznego, kulturalnego, a także gospodarczego rozwoju naszego kraju.

Więcej informacji o konkursie oraz jego regulamin można znaleźć na stronie internetowej.

Dodane przez: Agata Kreska

8 Lut 2018

ostatnia modyfikacja: 8 Lut 2018