Strona używa plików cookies więcej

Nauka / Studenci

Konkurs na pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych

Narodowy Bank Polski ogłosił X edycję Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych. Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania studentów i absolwentów uczelni tematyką makroekonomii finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.

W tegorocznej edycji udział mogą wziąć autorzy prac magisterskich, obronionych na uczelniach na terenie Polski w 2016 r. Zgłoszenia prac do konkursu mogą dokonywać autorzy prac samodzielnie oraz uczelnie i promotorzy za zgodą autorów.

Konkurs co roku cieszy się dużym zainteresowaniem, czego dowodem jest systematycznie wzrastająca liczba nadsyłanych prac. Ich oceny dokona kapituła, która w tegorocznej edycji obradować będzie w składzie: prof. dr hab. Alojzy Nowak (przewodniczący kapituły), prof. dr hab. Jerzy Żyżyński, prof. dr hab. Jerzy Nowakowki, dr hab. Eryk Łon, dr hab. Feliks Grądalski, prof. SGH, dr hab. Kazimierz Kloc, prof. SGH, dr hab. Marta Kightley.

Autorom najlepszych prac kapituła przyzna nagrody o łącznej wartości 42 tys. zł:

  • pierwsza nagroda w wysokości 15 tys. zł,
  • druga nagroda w wysokości 10 tys. zł,
  • trzecia nagroda w wysokości 7 tys. zł,
  • dwa wyróżnienia po 5 tys. zł.

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz wskazówki praktyczne znajdują się na stronach NBP oraz NBPortal. Zgłoszenia przyjmowane są do 1.06.2017 r.

Dodane przez: Michał Raińczuk

5 maja 2017

ostatnia modyfikacja: 5 maja 2017