Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Konkurs na promocję anglojęzycznej oferty edukacyjnej UWr

Uwaga wszystkie wydziały Uniwersytetu Wrocławskiego! Rektor ogłosił I Konkurs na promocję anglojęzycznej oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego, skierowanej do kandydatów z zagranicy, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Umiędzynarodowienie jest niezwykle ważnym aspektem funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego. Dlatego chcemy, żeby w obszarze działań Uczelni znalazły się wszelkie działania uwzględniające systemową obecność anglojęzycznej oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego, skierowanej do kandydatów z zagranicy. Przewidujemy uruchomienie działań dedykowanych dla poszczególnych kierunków studiów, w ramach kampanii skierowanych do kandydatów zainteresowanych konkretnymi studiami anglojęzycznymi na UWr oraz pokrycie kosztów międzynarodowych akredytacji. Rektor będzie ogłaszał konkursy cyklicznie.

Kiedy i dla kogo?

Konkurs skierowany jest do wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego. Wypełniony wniosek (WZÓR WNIOSKU) należy wysłać na adres e-mali: idub@uwr.edu.pl, pisząc w tytule wiadomości: „Konkurs IDUB – Promocja” w terminie do dnia 29 stycznia 2021 r.

Ile pieniędzy?

Na działania promocyjne przewidziana została kwota 500.000 PLN rocznie.

Rozstrzygnięcie konkursu

Komitet Sterujący IDUB dokonuje oceny przedstawionych projektów na podstawie rekomendacji prorektora ds. nauczania i przedstawia rektorowi do akceptacji. Ostateczną decyzję podejmuje rektor.

Komitet Sterujący IDUB ogłosi wyniki konkursu na stronie internetowej projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza w terminie do dnia 15 lutego 2021 r.

Podstawa prawna

Komunikat rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia I Konkursu w ramach Programu wsparcia działań promocyjnych oferty edukacyjnej dla studentów zagranicznych – zadanie nr 10 programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Dodane przez: Małgorzata Jurkiewicz

31 Gru 2020

ostatnia modyfikacja: 31 Gru 2020