Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nauczycieli / Wydarzenia

Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego typu post-doc w Instytucie Matematycznym.

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta naukowego typu post-doc w Instytucie Matematycznym.

W ramach projektu „Ciągłe i dyskretne perspektywy w analizie harmonicznej ” kierowanego przez dr. hab. inż. Błażeja Wróbla ogłaszam konkurs na roczne stanowisko adiunkta typu post-doc. Szczegóły konkursu znajdują się poniżej. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z kierownikiem projektu dr. hab. inż. Błażejem Wróblem (blazej.wrobel@math.uni.wroc.pl).

Podstawowe informacje

 • Nazwa stanowiska: adiunkt naukowy/post-doc
 • Planowany termin zatrudnienia: 01.11.2019 – 31.10.2020
 • Projekt: „Ciągłe i dyskretne perspektywy w analizie harmonicznej ” (Narodowe Centrum Nauki, OPUS, no 2018/31/B/ST1/00204)
 • Termin składania ofert: 11 października 2019, 23:59
 • Warunki zatrudnienia: Wynagrodzenie w wysokości 120 000 zł rocznie brutto brutto (około 70 000 zł netto) oraz około 7500 zł na podróże (konferencje oraz wizyty w celu współpracy naukowej)

Opis zadań

Zadaniem zatrudnionej osoby będzie praca nad obliczeniowymi i kombinatorycznymi aspektami  zagadnień w dyskretnej analizie harmonicznej. Główne problemy dotyczą zliczania punktów kratowych w wysoko-wymiarowych centralnie symetrycznych ciałach wypukłych.

Wymagania

Kandydat powinien posiadać szeroką wiedzę z informatyki, oraz dobrą znajomość metod numerycznych, kombinatoryki i analizy fourierowskiej (zwłaszcza w kontekście jej związków z analityczną teorią liczb przy metodzie łuków Hardy’ego-Littlewooda).

Wymagane dokumenty

 • Podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Życiorys naukowy
 • Lista publikacji
 • Kopia dyplomu doktorskiego lub dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora.
 • Nazwisko i adres e-mail osoby, którą można poprosić o opinię o kandydacie
 • Pliki z publikacjami oraz z doktoratem
 • Krótki autoreferat
 • Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

Wyboru kandydata dokona komisja w składzie: dr hab. inż. Błażej Wróbel (kierownik projektu, przewodniczący komisji), prof. dr hab. Piotr Biler i dr inż. Tomasz Z. Szarek. Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie do dnia 11 października 2019 roku na adres e-mail: blazej.wrobel@math.uni.wroc.pl wymienionych powyżej dokumentów.

Dodane przez: Ilona Ciechanowska

23 Wrz 2019

ostatnia modyfikacja: 23 Wrz 2019