Strona używa plików cookies więcej

Badania / Nauka / Pracownicy

Konkurs NPRH, moduł „Dziedzictwo narodowe”

Trwa nabór wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł „Dziedzictwo narodowe”), na opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służącego jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej.

W konkursie są preferowane następujące obszary priorytetowe:

  • Polska w Europie Środkowo-Wschodniej;
  • Dziedzictwo starożytności w kulturze Polskiej;
  • Kontynuowanie finansowanych wcześniej w ramach NPRH fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych oraz edycji krytycznych pism uznanych autorów.

Do konkursu mogą być zgłoszone nowe lub kontynuowane długoterminowe projekty dokumentacyjne, edytorskie, translatorskie, słownikowe i bibliograficzne o fundamentalnym znaczeniu dla badań nad kulturą narodową, tzn. tworzące podstawy dalszych badań nad szczególnie istotnymi zagadnieniami polskiego dziedzictwa kulturowego.

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podpisany przez dziekana i sprawdzony pod kątem finansowym przez Dział Badań Naukowych wniosek należy złożyć w dwóch egzemplarzach w Dziale Badań Naukowych do dnia 21 czerwca 2017 r. Nabór wniosków w systemie OSF zostanie zakończony 23 czerwca 2017 r.

W czerwcu zostaną ogłoszone konkursy w ramach modułu „Uniwersalia” NPRH.

Dodane przez: Filip Franczyk

14 Cze 2017

ostatnia modyfikacja: 19 Cze 2017