Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Konkurs o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego ogłasza VI edycję konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych.

Patronem Nagrody jest Profesor Tadeusz Kotarbiński – pierwszy rektor Uniwersytetu Łódzkiego – wybitny uczony, humanista, filozof, człowiek głębokiej refleksji i szerokiego spojrzenia na historię ludzkiej myśli i jej wpływ na losy społeczeństw.

Do konkursu może zostać zgłoszona praca spełniająca łącznie następujące wymagania:
• została opublikowana w języku polskim lub języku podstawowym dla danej dziedziny przez wydawnictwo działające na rynku krajowym,
• została opublikowana w 2019 roku i jest to jej pierwsze wydanie,
• jest pracą z zakresu nauk humanistycznych.

Nie można zgłosić do konkursu pracy, której autorem lub współautorem jest członek Kapituły, jej Sekretarz bądź członek rodziny lub osoba bliska tych osób (skład kapituły Konkursu dostępny na stronie).

Prace do konkursu mogą zgłaszać:
• uczelnia mająca siedzibę główną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• podstawowa jednostka organizacyjna takiej uczelni,
• instytut naukowy mający siedzibę główną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni i instytut naukowy mogą zgłosić tylko jedną pracę. Zgłoszenie wymaga uzasadnienia podpisanego przez kierownika jednostki zgłaszającej.
Prace należy zgłaszać do 3 kwietnia 2020 roku na adres: Biuro Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź. Należy przesłać jeden 1 egzemplarz książki (dotyczy także prac opublikowanych w postaci elektronicznej) wraz z pisemną rekomendacją kierownika jednostki zgłaszającej. Do pracy należy dołączyć zgodę wydawcy na wykorzystanie okładki książki oraz jej opisów marketingowych pochodzących z ogólnodostępnych źródeł do celów promocyjno-marketingowych.

Spośród prac zgłoszonych w pierwszym etapie konkursu Kapituła nominuje do nagrody nie więcej niż pięć; nominacje zostaną ogłoszone we wrześniu 2020 roku. Autor pracy, uznanej przez Kapitułę za najlepszą spośród pięciu, otrzyma nagrodę w wysokości 50 000 zł. Ogłoszenie laureata nagrody nastąpi podczas uroczystej gali 29 listopada 2020 roku w Filharmonii Łódzkiej.

Dodane przez: Agata Kreska

14 Lut 2020

ostatnia modyfikacja: 14 Lut 2020