Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Konkurs prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita ogłosiło XXVII edycję Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej z obszaru humanistyki i nauk społecznych dotyczącą zjawisk mających miejsce od XIX w. do współczesności, których tematyka jest bliska zainteresowaniom badawczym i aktywności społecznej Patrona konkursu; są to zwłaszcza takie dziedziny, jak: historia i teoria literatury, wiedza o współczesnej kulturze, Varsaviana, historia najnowsza, społeczeństwo i polityka, dyskryminacja i tolerancja, stereotypy – aspekty kulturowe, psychologiczne, językowe.

Prawo zgłaszania prac na konkurs mają ich promotorzy lub recenzenci oraz autorzy, jeśli uzyskają akceptację promotora lub recenzenta. Do konkursu mogą być zgłoszone prace, obronione w roku 2021, które otrzymały ocenę co najmniej dobrą.

Termin nadsyłania prac: 15 lutego 2022 roku.

Więcej szczegółów w konkursowej zakładce na naszej stronie

W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy, wzór zaświadczenia oraz listę laureatów i laureatek XXVI edycji.

Dodane przez: Agata Mitek

10 sty 2022

ostatnia modyfikacja: 10 sty 2022