Strona używa plików cookies więcej

 Regulamin konkurs „Ankieta MODUŁ III – Studenci pod koniec studiów”

  1. Organizatorem Konkursu jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, NIP: 896-000-54-08, Regon: 000001301
  2. Konkurs ma charakter otwarty dla każdego studenta ostatniego semestru studiów na poziomie licencjackim, magisterskim i jednolitych magisterskich.
  3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest okazanie wydruku/METRYCZKI ostatniej strony ankiety.
  4. Każde pierwsze 3 osoby, które w dniach 17, 19, 24, 25, 26 i 27 czerwca 2019 roku po godzinie 11.00 nie później niż o godzinie 12:00 zgłosi się do Działu Nauczania (pok. 238, gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego, II piętro, pl. Uniwersytecki 1 otrzyma nagrodę gwarantowaną I stopnia. Pozostali uczestnicy otrzymają nagrodę gwarantowaną II stopnia.
  5. Nagrodę gwarantowaną I stopnia stanowi bluza polarowa z logo UWr oraz torba z gadżetami UWr.
  6. Nagrodę gwarantowaną II stopnia stanowi torba z gadżetami z UWr.
  7. Uczestnik Konkursu z chwilą przystąpienia do Konkursu oświadcza, że: akceptuje niniejszy Regulamin.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.