Strona używa plików cookies więcej

Regulamin konkurs „Ankieta MODUŁ II– studenci w trakcie studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

  1. Organizatorem Konkursu jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, NIP: 896-000-54-08, Regon: 000001301
  2. Konkurs ma charakter otwarty dla każdego studenta 2 roku studiów I stopnia i 3 roku jednolitych studiów magisterskich.
  3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest okazanie wydruku METRYCZKI ostatniej strony ankiety lub wydruku zrzutu ekranu potwierdzającego udział w ankiecie.
  4. Każde pierwsze 3 osoby, które w dniach 27, 29 marca i 3 kwietnia 2019 roku po godzinie 12.00 nie później niż o godzinie 13.00 zgłosi się do Działu Nauczania (pok. 238, gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego, II piętro, pl. Uniwersytecki 1) otrzyma nagrodę gwarantowaną I stopnia. Pozostali uczestnicy otrzymają nagrodę gwarantowaną II stopnia.
  5. Nagrodę gwarantowaną I stopnia stanowi bluza z logo z UWr.
  6. Nagrodę gwarantowaną II stopnia stanowią worki i gadżety z logo UWr .
  7. Uczestnik Konkursu może otrzymać w trakcie trwania Konkursu tylko jedna nagrodę.
  8. Uczestnik Konkursu z chwilą przystąpienia do Konkursu oświadcza, że: akceptuje niniejszy Regulamin.
  9. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
  10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.