Strona używa plików cookies więcej

Centralne miejsce podium zajmuje rzeźbiarska grupa cesarza Leopolda I Habsburga, którego wyobrażono jako władcę siedzącego na tronie. Cesarską dewizę CONSILIO ET INDUSTRIA (radą i przemysłem) przedstawiają znajdujące się po bokach dwie postacie: starzec z lustrem i księgą oraz kobieta z pszczelim ulem. To właśnie Industria po siedmiu dekadach odzyskała swój oryginalny atrybut, czyli złote berło mające formę uskrzydlonej otwartej dłoni oznaczającej prawdopodobnie szybkość w podejmowaniu decyzji. Berło jest widoczne na zdjęciu wykonanym w 1944 r. przez Rudolfa Jagusha [na zestawieniu obok zdjęcie nr 1]. Na fotografiach powojennych już go nie ma [zdjęcie nr 2 sprzed rozpoczęcia prac konserwatorskich w 2016 r.], ale udało się je odtworzyć na podstawie fotografii z 1944 r. [zdjęcie nr 3].

Zestawienie pokazujące Industrię w 1944 r, w 2016 przed renowacją i po niej

W centrum sceny ponad podium przedstawiona jest Madonna z Dzieciątkiem – której towarzyszą aniołowie i zwróceni ku niej święci, m.in. dwaj główni święci Towarzystwa Jezusowego: Ignacy Loyola i Franciszek Ksawery. To właśnie przedstawienie św. Franciszka Ksawerego kryło pewną niespodziankę. Jak się okazało początkowo został on wyobrażony przez Handkego w białej albie z płomieniami wydobywającymi się z piersi, interpretowanymi czasami jako płonąca żagiew [na zestawieniu obok zdjęcie nr 1, fot. Rudolf Jagusch, 1944] . Fragment malowidła obejmujący m.in. tors świętego został uszkodzony w czasie działań wojennych, więc wymagał odtworzenia. Podczas renowacji prowadzonej w latach 50. XX wieku św. Ksaweremu domalowano jeszcze jeden atrybut, którego na wizerunku w Auli pierwotnie nie miał: księgę trzymaną pod prawą ręką [nr 2, fot. sprzed rozpoczęcia konserwacji]. Podczas prac prowadzonych w 2016 r. konserwatorzy dążyli do odsłonięcia jak największej części oryginału [nr 3 i 4, fot. w trakcie konserwacji technicznej]. Fragmenty domalowane w latach 50. usunięto, a powierzchnię przygotowano do ponownej rekonstrukcji [nr 5 przed rozpoczęciem konserwacji estetycznej]. Ostatecznie św. Ksawery wygląda teraz tak, jak pierwotnie przedstawił go Handke [nr 6 po zakończeniu prac].

Św. Ksawery przed, w trakcie i po konserwacjiŚw. Ksawery przed, w trakcie i po konserwacji