Strona używa plików cookies więcej

Praca przy konserwacji Auli Leopoldyńskiej była dla wszystkich zespołów niezwykłym wyzwaniem przede wszystkim ze względu na rangę, charakter i stan zachowania obiektu. W prace renowacyjno-konserwatorskie i remontowe przy wzmocnieniu stropu Auli oraz w obrębie podium i empory muzycznej zaangażowanych było w sumie ponad 50 osób, z których większość stanowili dyplomowani i doświadczeni konserwatorzy dzieł sztuki.

Na miejscu w Auli Leopoldyńskiej pracowały dwa zespoły konserwatorów dzieł sztuki kierowane przez Annę Mossler (malarstwo) i Bożenę Opiłło (rzeźby i sztukaterie). Aula była dostępna dla turystów zarówno w 2016 r. podczas prac przy podium, jak i w 2017 r., gdy trwałe prace w obrębie empory. O ile jednak turyści mogli „podglądać” konserwatorów upiększających podium, o tyle przy emporze nie było to już możliwe, dlatego prezentujemy fotoreportaż ukazujący z bliska prace konserwatorów.