Strona używa plików cookies więcej

Prowadzona etapami kompleksowa konserwacja z końcem 2017 r. objęła jedną trzecią zakresu prac. Ze względów technologicznych dalsze działania powinny być kontynuowane bez większych przerw. Do wykonania zostały następują prace:

W OBRĘBIE EMPORY MUZYCZNEJ

 • freski z przedstawieniem orkiestry anielskiej pod balkonem 187 000 zł
 • ściany pod balkonem 99 000 zł
 • ławki pod balkonem wraz  z podestem 180 000 zł
 • kartusz ze złoconym napisem 24 000 zł
 • sztukaterie pod balkonem 58 000 zł
 • ściany boczne bez malarstwa freskowego 29 000 zł

Łącznie: 577 000 zł

W OBRĘBIE AUDYTORIUM

 • obrazy olejne 25 000 zł
 • ramy obrazów 160 000 zł
 • ławki audytorium wraz z podestem 220 000 zł
 • loże profesorskie 280 000 zł
 • podesty wzdłuż ścian bocznych i parapety okienne 100 000 zł
 • posadzka kamienna 170 000 zł
 • kartusze nad oknami 190 000 zł
 • marmoryzowane gzymsy pomiędzy oknami 146 000 zł
 • malarstwo freskowe w niszach okiennych 385 000 zł
 • centralny fresk na sklepieniu audytorium 1 586 000 zł

Łącznie: 3 262 000 zł

INNE

 • oświetlenie ekspozycyjne 250 000 zł
 • system zapewniający optymalną wilgotność i temperaturę 450 000 zł
 • konserwacja i modernizacja okien 240 000 zł

Wyszczególnione prace mogą być finansowane niezależnie

Łącznie (netto): 4 779 000 zł

Łącznie (brutto): 5 878 170 zł


W roku 2018 r. Uniwersytet Wrocławski ze środków własnych pokryje koszt konserwacji i modernizacji okien. Do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego został złożony wniosek na sfinansowanie prac restauracyjno-konserwatorskich polichromii 10 nisz okiennych w obrębie audytorium oraz ścian, podniebia i historycznego wyposażenia pod balkonem. Fundacja dla Uniwersytetu Wrocławskiego ubiega się także o dotację gminy Wrocław, z której mogłyby zostać sfinansowane prace restauracyjno-konserwatorskie przy lożach profesorskich w części audytoryjnej.

Ortofotografia ściany południowej z lożami profesorskimi
Ortofotografia ściany południowej z lożami profesorskimi i obrazami olejnymi, raport końcowy prac badawczych z 2008 r. dot. Auli Leopoldyńskiej
Ortofotografia ściany północnej z lożami profesorskimi i obrazami olejnymi,
Ortofotografia ściany północnej z lożami profesorskimi i obrazami olejnymi, raport końcowy prac badawczych z 2008 r. dot. Auli Leopoldyńskiej