Strona używa plików cookies więcej

Głównym założeniem rozpoczętego w 2008 r. i zaplanowanego na kilka lat projektu jest kompleksowa renowacja i konserwacja zabytkowego wystroju Auli Leopoldyńskiej.

Rozpoczęcie działań nie byłoby możliwe bez wsparcia instytucji miejskich i samorządowych oraz krajowych i zagranicznych fundacji. W latach 2008–2009 przeprowadzono badania konserwatorskie oraz konstrukcyjne oraz opracowane wszystkie niezbędne projekty. W 2015 r. wzmocniony został strop nad Aulą, dzięki któremu powstrzymano przenoszenie drgań na sklepienie będące podłożem dla malowideł. W 2016 r. rozpoczęły się prace najbardziej spektakularne. Jako pierwsze swój dawny blask odzyskało podium, zaś w 2017 r. przystąpiono do prac w obrębie empory muzycznej. Całkowity koszt szacowany jest na ok. 9 mln zł. Prace przeprowadzone w latach 2008–2017, które objęły jedną trzecią zaplanowanych działań, w sumie pochłonęły ponad 4 mln zł.