Strona używa plików cookies więcej

Empora Auli Leopoldyńskiej, zwana także balkonem muzycznym lub chórem, stanowi bardzo ważną część Auli, gdyż jest wstępem do programu ideowego sali, przez co pomaga prawidłowo go odczytać i zrozumieć.

Konserwacja empory prowadzona była w kilku etapach:

 1. KONSERWACJA BALUSTRADY I TRZECH WNĘK OKIENNYCH W OBRĘBIE EMPORY MUZYCZNEJ
  marzec–czerwiec 2017
  koszt: blisko 200 tys. zł
  źródło finansowania: środki pełnomocnika rządu federalnego Niemiec  ds. kultury i mediów
 2. KONSERWACJA SKLEPIENIA PONAD BALKONEM i CZWARTEJ WNĘKI OKIENNEJ
  lipiec–grudzień 2017
  koszt: blisko 1 mln zł
  źródło finansowania: dotacja gminy Wrocław (ze środków pozostających w dyspozycji miejskiego konserwatora zabytków)
 3. KONSERWACJA, REMONT I WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI BALKONU
  lipiec–grudzień 2017
  koszt: blisko 140 tys. zł
  źródło finansowania: dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (100 tys. zł) oraz środki własne Uniwersytetu Wrocławskiego (40 tys. zł)
 4. KONSERWACJA DEKORACJI MALARSKIEJ I RZEŹBIARSKIEJ SKLEPIENIA POD BALKONEM
  sierpień–październik 2018 r.
  koszt: blisko 200 tys.
  źrodło finansowania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Departament Ochrony Zabytków)
 
I
IV etap (sklepienie pod balkonem)