Strona używa plików cookies więcej

2008–2014

BADANIA KONSERWATORSKIE ORAZ KONSTRUKCYJNE
OPRACOWANIE PROJEKTU KONSERWATORSKIEGO, BUDOWLANEGO I PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH
EKSPERTYZY

koszt: blisko 1 mln zł
źródło finansowania: środki własne Uniwersytetu Wrocławskiego


czerwiec–grudzień 2015

KONSERWACJA, REMONT I WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI STROPU NAD AULĄ

koszt: blisko 1 mln zł
źródło finansowania: dotacja gminy Wrocław (ze środków pozostających w dyspozycji miejskiego konserwatora zabytków)


lipiec–grudzień 2016

KOMPLEKSOWA KONSERWACJA PODIUM

koszt: blisko 1 mln zł
źródło finansowania: dotacja gminy Wrocław (ze środków pozostających w dyspozycji miejskiego konserwatora zabytków)


marzec–czerwiec 2017 

KONSERWACJA BALUSTRADY I TRZECH WNĘK OKIENNYCH W OBRĘBIE EMPORY MUZYCZNEJ

koszt: blisko 200 tys. zł
źródło finansowania: środki pełnomocnika rządu federalnego Niemiec  ds. kultury i mediów


lipiec–grudzień 2017

KONSERWACJA SKLEPIENIA PONAD BALKONEM I CZWARTEJ WNĘKI OKIENNEJ

koszt: blisko 1 mln zł
źródło finansowania: dotacja gminy Wrocław (ze środków pozostających w dyspozycji miejskiego konserwatora zabytków)


lipiec–grudzień 2017

KONSERWACJA, REMONT I WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI BALKONU

koszt: blisko 140 tys. zł
źródło finansowania: dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (100 tys. zł) oraz środki własne Uniwersytetu Wrocławskiego (40 tys. zł)