Strona używa plików cookies więcej

Projekt kompleksowej konserwacji Auli Leopoldyńskiej rozpoczął się od prac najpilniejszych, czyli od konserwacji, remontu i wzmocnienia konstrukcji stropu. Na ten cel Fundacja dla Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymała 910 tys. zł dotacji udzielonej przez miejskiego konserwatora zabytków we Wrocławiu w ramach ochrony dóbr i kultury dziedzictwa narodowego.

Wykonanie niezależnej konstrukcji stropu, która nie powoduje przenoszenia obciążeń na sklepienie pozorne, będące stelażem malowideł w Auli Leopoldyńskiej, było pierwszym etapem zaplanowanego na kilka lat projektu kompleksowej renowacji jej wnętrza. Prace te były poprzedzone szeregiem badań, których celem było przede wszystkim ustalenie rzeczywistego stanu konstrukcji stropu Auli oraz stanu podłogi sal znajdujących się bezpośrednio nad nią tj. sali Balzera, sali Polonii Wrocławskiej i prowadzącego do nich przedsionka. Wykonanie badań, niezbędnych pomiarów i opracowanie projektu wykonawczego powierzono czteroosobowemu zespołowi pod kierunkiem prof. Jerzego Jasieńki, wyłonionemu przez Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej.

Jednym z elementów badań technologicznych było obciążenie stopu Auli. W roli tłumu obciążającego stop wystąpili studenci Politechniki Wrocławskiej, 2008 r.
Jednym z elementów badań technologicznych było obciążenie stopu Auli. W roli tłumu obciążającego stop wystąpili studenci Politechniki Wrocławskiej, 2008 r. Fot. Łukasz Krzywka/UWr CC BY-NC 2.0

Prace remontowe przy wzmocnieniu stropu Auli trwały od czerwca do grudnia 2015 r. i były prowadzone od strony dawnego Audytorium Comicum, czyli w sali Balzera, sali im. Polonii Wrocławskiej i prowadzącym do nich przedsionku. Widoczne na poniższych zdjęciach polichromie, to odnalezione w 2010 r. fragmenty oryginalnego malarstwa zdobiącego niegdyś ściany mieszczącego się w tym miejscu teatru jezuickiego. Strop nad Aulą został wzmocniony dzięki wprowadzeniu nowych elementów konstrukcyjnych, pełniących także funkcję zabezpieczenia przeciwpożarowego, a starą drewnianą podłogę dawnego Audytorium Comicum wymieniono na nową. Remont nie zakłócił najważniejszych uroczystości uczelnianych odbywających się w Auli, która przez cały czas była dostępna dla zwiedzających, ponieważ prace prowadzone były w pomieszczeniach znajdujących bezpośrednio nad nią.

Generalnym wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie Castellum Sp. z o.o. z Wrocławia.

Wzmacnianie stropu Auli Leopoldyńskiej od strony dawnego Audytorium Comicum (rok 2015)
Przedsionek prowadzący do Sali Balzera (na wprost) i do Sali Polonii Wrocławskiej (po lewej) po zdemontowaniu starej podłogi. Fot. Dominika Hull/UWr CC BY-NC 2.0
Wzmacnianie stropu Auli Leopoldyńskiej od strony dawnego Audytorium Comicum. Na zdjęciu Sala Balzera.
Sala Balzera z widocznymi pomiędzy metalowymi podciągami oryginalnymi drewnianymi belkami stanowiącymi strop Auli. Fot. Dominika Hull/UWr CC BY-NC 2.0
Wzmacnianie stropu Auli Leopoldyńskiej od strony dawnego Audytorium Comicum. Na zdjęciu układanie nowej podłogi w Sali Balzera.
Układanie nowej podłogi w Sali Balzera. Fot. Dominika Hull/UWr CC BY-NC 2.0
Wzmacnianie stropu Auli Leopoldyńskiej od strony dawnego Audytorium Comicum (rok 2015)
Jeden z ostatnich etapów prac, czyli wyrównywanie podłogi w Sali Balzera. Fot. Dominika Hull/UWr/CC-BY-NC 2.0