Strona używa plików cookies więcej

Największej dotacji udzieliła gmina Wrocław, przekazując w latach 2015–2017 blisko 3 mln zł. Środki przekazane Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego na rzecz prowadzenia prac konserwatorskich w Auli Leopoldyńskiej zostały przyznane w drodze konkursu zorganizowanego przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu na realizację zadania publicznego pn. „Działania w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego we Wrocławiu”.

Wsparcia w 2016 r. udzielił ponadto samorząd województwa dolnośląskiego, przekazując 100 tys. zł pochodzących ze środków na ochronę zabytków we Wrocławiu.

Mając na uwadze fakt, że Aula Leopoldyńska jest wspólnym dziedzictwem kilku narodów, w dzieło jej konserwacji włączyła się także Republika Federalna Niemiec. Pełnomocnik rządu federalnego ds. kultury i mediów dofinansował w 2017 r. prace konserwatorskie kwotą blisko 200 tys. zł.

Część prac przeprowadzonych w Auli Uniwersytet Wrocławski pokrył ze środków własnych.

Prace wykonane w latach 2008–2017, które objęły jedną trzecią zaplanowanych działań, w sumie pochłonęły ponad 4 mln zł. Całkowity koszt szacowany jest na ok. 9 mln zł.

logo Wrocławia

logo województwa

logo pełnomocnika rządu federalnego niemiec ds. kultury i mediów


Osoby i instytucje chcące wesprzeć konserwację Auli Leopoldyńskiej, mogą dokonywać wpłat na konto Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego, która jest podmiotem prowadzącym projekt kompleksowej konserwacji Auli Leopoldyńskiej:

Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Kuźnicza 49/55
50-138 Wrocław
78 1050 1575 1000 0022 9609 3004
z dopiskiem „Aula Leopoldyńska”