Strona używa plików cookies więcej

 
K
Komunikat z posiedzenia Zespołu konsultacyjnego
 
K
Konsultacje projektu Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego
 
D
Dyskusja nad projektem Statutu UWr
 
L
List otwarty w sprawie projektu nowego Statutu UWr
 
W
Warto porozmawiać: co chcemy osiągnąć statutem?
 
U
Uwagi do projektu Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego przygotowane przez Radę Instytutu Psychologii UWr
 
U
Uwagi i propozycje zmian do projektu Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego. Stanowisko Rady Naukowej Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr