Strona używa plików cookies więcej

Projekt nowego statutu będzie przedmiotem nadzwyczajnego posiedzenia Senatu, które odbędzie się w dniu 29 maja 2019 roku. Projekt statutu – według stanu na dzień 19 marca 2019 roku – znajduje się pod linkiem uni.wroc.pl/konsultacje-projektu-statutu-uniwersytetu-wroclawskiego.

 
K
Konsultacje projektu Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego
 
D
Dyskusja nad projektem Statutu UWr
 
L
List otwarty w sprawie projektu nowego Statutu UWr
 
W
Warto porozmawiać: co chcemy osiągnąć statutem?
 
U
Uwagi do projektu Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego przygotowane przez Radę Instytutu Psychologii UWr
 
U
Uwagi i propozycje zmian do projektu Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego. Stanowisko Rady Naukowej Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr
 
K
Komunikat z posiedzenia Zespołu konsultacyjnego
 
U
Uwagi do projektu statutu Uniwersytetu Wrocławskiego