Strona używa plików cookies więcej

19 marca 2019 r. senacka Komisja Statutowa zakończyła prace nad projektem Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego.

20 marca 2019 r. JM Rektor, na podstawie art. 34. ust. 2 Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wystąpił do związków zawodowych działających w Uniwersytecie o wyrażenie opinii w sprawie projektu Statutu (projekt można znaleźć w zakładce KONSULTACJE PROJEKTU STATUTU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO.

 
K
Konsultacje projektu Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego
 
D
Dyskusja nad projektem Statutu UWr
 
L
List otwarty w sprawie projektu nowego Statutu UWr
 
W
Warto porozmawiać: co chcemy osiągnąć statutem?
 
U
Uwagi do projektu Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego przygotowane przez Radę Instytutu Psychologii UWr
 
U
Uwagi i propozycje zmian do projektu Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego. Stanowisko Rady Naukowej Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr
 
K
Komunikat z posiedzenia Zespołu konsultacyjnego
 
U
Uwagi do projektu statutu Uniwersytetu Wrocławskiego