Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Konsultacje społeczne Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030

Zarząd Województwa Dolnośląskiego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030. Dolnośląska Strategia Innowacji 2030 (DSI 2030) stanowić będzie podstawowy dokument realizujący cele i kierunki polityki innowacyjnej na Dolnym Śląsku, uszczegóławiający zapisy Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 w tym zakresie. Dokument został opracowany z uwagi na: kończący się okres obowiązywania obecnej Regionalnej Strategii Innowacji  dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020, zbliżającą się nową perspektywę programową i finansową Unii Europejskiej oraz zmianę sytuacji społeczno-gospodarczej regionu dolnośląskiego.

Naszą ambicją jest przygotowanie, a następnie realizacja dokumentu, który będzie właściwie definiował potencjały i silne strony województwa w obszarze innowacji i nowoczesnej gospodarki, ale również te obszary, które wymagają ciągłej poprawy i inwestycji. W tym celu postanowiliśmy uspołecznić proces powstawania dokumentu angażując jak największą liczbę przedstawicieli środowiska gospodarczego, naukowo-badawczego i samorządowego.

Wyrażamy nadzieję, że Państwa zaangażowanie na etapie powstawania dokumentu przyczyni się do  jego skutecznego wdrażania w następnych latach. Konsultacje społeczne projektu Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030 trwają od 25 czerwca do 30 lipca 2020 r.

Pod poniższym linkiem znajduje się  projekt dokumentu oraz formularz składania uwag w ramach konsultacji społecznych.

Dodane przez: Agata Kreska

25 Cze 2020

ostatnia modyfikacja: 31 Lip 2020