Strona używa plików cookies więcej

Skrzynka Jakości Kształcenia

Jakość kształcenia jest priorytetem dla naszej Uczelni. Systematycznie prowadzimy badania opinii studentów, doktorantów, a także pracowników naukowych. W oparciu o otrzymane informacje podejmujemy właściwe działania zapewniające i zwiększające poziom satysfakcji z realizowanego na Uniwersytecie Wrocławskim procesu kształcenia.

Nie zawsze jednak kierujemy prośbę o informację do wszystkich z wymienionych grup jednocześnie, dlatego stworzyliśmy skrzynkę jakości kształcenia. Za jej pomocą, kiedy tylko chcesz, możesz zgłosić do nas swoje pomysły i uwagi. Zgłoszenia możesz nadsyłać w formie imiennej (formularz poniżej).

Wszystkie przesłane informacje zostają opracowane i zamieszczone w raportach zbiorczych, które otrzymują: Prorektor ds. Nauczania oraz Przewodniczy Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Informacje gromadzi Sekretarz Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia mgr Wiktor Pietrzak. Jeśli chcesz złożyć swój wniosek w formie ustnej, wystarczy umówić się na spotkanie w Dziale Nauczania UWr.

Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skorzystaj z formularza kontaktowego na dole strony.