Strona używa plików cookies więcej

Kandydaci / Wydarzenia

KRASP w sprawie tegorocznej rekrutacji na studia

Stanowisko Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie tegorocznej rekrutacji na studia 

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich na bieżąco analizuje złożony proces adaptowania się wspólnot akademickich polskich uczelni do warunków epidemii. Mimo oczywistych utrudnień większość zajęć toczy się w trybie zdalnym, trwają przygotowania do przeprowadzenia sesji egzaminacyjnej oraz obron prac dyplomowych w tym trybie.

Trwają też przygotowania do przeprowadzenia rekrutacji na studia. Rekrutacja do szkół wyższych odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego. Matura, będąca od 20 lat w istocie egzaminem wstępnym na uczelnie, jest jednakową dla wszystkich, sprawiedliwą miarą poziomu przygotowania kandydatów do podjęcia studiów, zapewniającą zarówno porównywalność wyników w skali kraju, jak i dostateczną rozdzielczość, niezbędną w rekrutacji na oblegane kierunki studiów. Dlatego należy zachować tę formę rekrutacji także w bieżącym roku.

Jest oczywiste dla wszystkich, że tegoroczny egzamin maturalny może się odbyć tylko w warunkach, które nie będą zagrażały zdrowiu maturzystów oraz egzaminatorów. Z tego powodu nastąpi, być może, odsunięcie w czasie terminu przeprowadzenia tego egzaminu.

Konferencja Retorów Akademickich Szkół Polskich deklaruje, że polskie uczelnie akademickie są gotowe odłożyć decyzje rekrutacyjne do czasu otrzymania z systemu egzaminacyjnego wyników tegorocznej matury.

Przewodniczący KRASP
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

Dodane przez: Aleksandra Draus

8 Kwi 2020

ostatnia modyfikacja: 22 Kwi 2020