Strona używa plików cookies więcej

Nauka

Kształcenie na Uniwersytecie Wrocławskim od 24.01.2022

Od najbliższego poniedziałku do 27 lutego zajęcia na Uniwersytecie Wrocławskim na wszystkich typach studiów będą zdalne, chyba że dziekan na wydziale zdecyduje inaczej. Będzie tak w przypadku tych ćwiczeń, laboratoriów czy seminariów, których nie można zrealizować zdalnie, bez straty dla jakości kształcenia. Które zajęcia będą odbywały się stacjonarnie wskażą dziekani w odrębnej korespondencji mailowej do studentów. Ta informacja pojawi się także na stronach wydziałowych.

Egzaminy w sesji zimowej również będą zdalne, chyba, że prowadzący poprosi dziekana wydziału i otrzyma jego zgodę na przeprowadzenie egzaminu stacjonarnie. Jak przeprowadzone będą konkretne egzaminy studenci dowiedzą się najpóźniej 28 stycznia 2022. Rektor dopuścił również możliwość zdalnego przeprowadzenia egzaminu dyplomowego.

Całość regulacji dostępna jest w poniższym załączniku.

Dodane przez: Tomasz Sikora

21 sty 2022

ostatnia modyfikacja: 8 lut 2022