Strona używa plików cookies więcej

Badania / Ludzie / Nauka / Wydarzenia

Laureaci konkursów Harmonia i Sonata Bis

31 stycznia Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki ósmej edycji konkursów MAESTRO i HARMONIA oraz szóstej edycji konkursu SONATA BIS. W rozstrzygniętych konkursach realizowane będą szeroko zakrojone badania, które wymagają współpracy większego grona uczonych. SONATA BIS pozwala naukowcom założyć nowy zespół badawczy, laureaci konkursu HARMONIA realizują projekty wspólnie z zagranicznymi ośrodkami, natomiast w ramach MAESTRO najbardziej doświadczeni badacze kierują pracami o charakterze pionierskim.

Do trzech konkursów zgłoszono łącznie 672 projekty, z których 161 uzyskało finansowanie na łączną kwotę 225 mln zł. Daje to średni współczynnik sukcesu na poziomie prawie 24%, czyli o cztery punkty procentowe więcej niż w poprzedniej edycji tych samych konkursów. Laureaci z Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymają w sumie blisko 8,2 mln zł.

W konkursie HARMONIA finansowanie przyznano trzem projektom:

  • Nowe obiecujące przezroczyste ceramiki optyczne oparte na wybranych aktywowanych jonami ziem rzadkich wolframianach i molibdenianach krystalizujących w układzie regularnym – dr hab. Małgorzata Guzik, Wydział Chemii, 1 199 640 zł
  • Struktura i reaktywność protein w fazie gazowej – na styku zaawansowanej spektrometrii mas i modelowania molekularnego – dr Jarosław Panek, Wydział Chemii, 297 700 zł
  • Architektura segrosomu bakteryjnego – współdziałanie topoizomerazy I i białka segregacyjnego ParB u Streptomyces – dr Marcin Szafran. Wydział Biotechnologii, 910 650 zł

W konkursie SONATA BIS finansowanie otrzymają cztery projekty:

  • Algorytmiczna optymalizacja online dla problemów grafowych, dr hab. Marcin Bieńkowski, Wydział Matematyki i Informatyki, 1 225 850 zł
  • Algebraiczne i topologiczne metody w teorii modeli – dr hab. Krzysztof Krupiński, Wydział Matematyki i Informatyki, 1 476 350 zł
  • Badanie roli żelsoliny i tworzonych przez nią kompleksów z LamR i ILK w adhezji do lamininy i migracji/adhezji komórek prawidłowych i nowotworowych – dr Antonina Mazur, Wydział Biotechnologii, 2 046 150 zł
  • Tam, gdzie zwierzęta równe były ludziom. Dawne miejsca straceń na Śląsku w ujęciu interdyscyplinarnym – dr Daniel Wojtucki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, 998 600 złWięcej informacji na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Dodane przez: Michał Raińczuk

13 Lut 2017

ostatnia modyfikacja: 17 Lut 2017