Strona używa plików cookies więcej

Studenci

Laureaci konkursu Najlepszy Dyplom Roku

Decyzją Komisji uczelnianej w tegorocznej edycji konkursu „Najlepszy Dyplom Roku” nagrody zostały przyznane trójce absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego.

Laureatami zostali:

– mgr Ewa Pilarczyk, absolwentka Wydziału Nauk Biologicznych na kierunku biologia, która uzyskała wysoką średnią ocen ze studiów i obroniła wyróżniającą się oraz społecznie innowacyjną pracę magisterską pt. Badanie wpływu wybranych metali i metaloidów na genotoksyczne działalnie fleomycyny u drożdży Saccharomyces cerevisiae.

– mgr Karolina Mojsa, absolwentka Wydziału Chemii, która uzyskała wysoką średnią ocen ze studiów i obroniła wyróżniającą się pracę magisterską pt. Synteza nowych biomarkerów stanu przedrzucawkowego i próba ich zastosowania w diagnostyce medycznej.

– mgr Michał Małysz, absolwent wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, który uzyskał wysoką średnią ocen ze studiów i obronił wyróżniającą się pracę magisterską pt. Koncepcja Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej – szanse i perspektywy.

15 listopada, podczas Święta Uniwersytetu Wrocławskiego, Marszałek Województwa Dolnośląskiego nagrodzi najlepszych absolwentów tegorocznej edycji projektu „Najlepszy Dyplom Roku”.

Projekt „Najlepszy Dyplom Roku”, finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, skierowany jest do najlepszych tegorocznych absolwentów publicznych szkół wyższych Dolnego Śląska. Nagrodą dla laureatów przedmiotowego projektu są środki finansowe przekazane Uczelni w formie dotacji celowej.

Serdecznie gratulujemy!!!

Dodane przez: Małgorzata Jurkiewicz

14 Lis 2018

ostatnia modyfikacja: 27 Lis 2018