Strona używa plików cookies więcej

Doktoranci / Ludzie / Studenci

Laureatki V edycji programu Mobilność Plus

 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęło V edycję programu Mobilność Plus, którego celem jest umożliwienie młodym uczonym, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych uczonych o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki.

Kandydaci mają szansę na zdobycie finansowania trwającego od 6 do 36 miesięcy. W ramach programu finansowane są: pobyt uczestnika w zagranicznym ośrodku naukowym, pobyt za granicą małżonka i/lub niepełnoletnich dzieci oraz koszty ich podróży między miejscem zamieszkania a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek naukowy. Wśród laureatów są cztery uczone z Uniwersytetu Wrocławskiego

Na V edycję konkursu wpłynęło 286 wniosków, z których do finansowania wybrano 73 na łączną kwotę ponad 22 mln zł, w tym na 2018 r. ponad 10 mln zł.

Wśród laureatów są cztery uczone z Uniwersytetu Wrocławskiego:

• mgr Nina Filipczak (Wydział Biotechnologii), która przez 2 lata będzie prowadziła badania w Center for Pharmaceutical Biotechnology and Nanomedicine, Northeastern University;

• mgr Karolina Hurej (Wydział Chemii), której przyznano dofinansowanie na roczny pobyt w Institut de Science et d’Ingénierie Supramoléculaires ,

• dr Joanna Podkalicka (Wydział Biotechnologii), która na 24 miesiące wyjedzie do Institut Curie, PhysicoChimie UMR CNRS 168;

• dr Agnieszka Sorokowska (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych), która spędzi 8 miesięcy w Gösta Ekman’s Laboratory, Department of Psychology, Stockholm University.

Dodane przez: Małgorzata Jurkiewicz

11 Paź 2017

ostatnia modyfikacja: 13 Paź 2017

Licencja Creative Commons Powyższy artykuł może być kopiowany i rozpowszechniany w ramach CC BY 2.0.