Strona używa plików cookies więcej

Badania / Nauka / Wydarzenia

Leopoldina Online z państwowym dofinansowaniem

Centrum Projektów Polska Cyfrowa przekaże ponad 14 mln zł na stworzenie platformy integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy.

Pod koniec sierpnia Centrum Projektów Polska Cyfrowa zakończyło ocenę formalno-merytoryczną projektów biorących udział w konkursie na cyfrowe udostępnianie zasobów nauki. Jednym z nich była „Leopoldina Online – platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy”. Projekt spełnił kryteria wyboru i uzyskał wymaganą liczbę punktów, dzięki czemu otrzyma dofinansowanie w wysokości 14 040 293,84 zł.

– Celem Leopoldiny Online jest stworzenie platformy pozwalającej na bezpłatne udostępnianie szerokiej grupie odbiorców naszych zasobów – mówi prof. dr hab. Robert Olkiewicz, dyrektor ds. informatycznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Leopoldina Online zakłada uruchomienie nowych usług cyfrowych oraz integrację już istniejących – za pośrednictwem jednego portalu dostępowego. Jednostki wchodzące w skład zespołu realizującego projekt zostaną wyposażone w nowy sprzęt i oprogramowanie umożliwiające digitalizację analogowych zasobów i udostępnienie ich do prowadzenia badań oraz komunikacji naukowej w skali światowej. Jednocześnie zostanie wdrożony światowy standard komunikacji naukowej International Image Interoperability Framework.

– Poprzez zwiększenie dostępu do osiągnięć naukowych UWr, do uniwersyteckich zbiorów muzealnych oraz do zbiorów poszczególnych jednostek – jak Instytut Historii Sztuki, Instytut Archeologii czy Ogród Botaniczny – Leopoldina Online umożliwi promocję naszego dorobku naukowego w kraju i na świecie. Zainteresuje pracą badawczą młodzież i osoby, które zakończyły już edukację – mówi Robert Olkiewicz. – Mamy również nadzieję, że otwarcie dostępu do naszych danych – na przykład pomiarowych – zaowocuje współpracą z innymi ośrodkami naukowymi. Jest to duże wyzwanie, ale i szansa dla naszej uczelni.

Podlegające ministrowi administracji i cyfryzacji Centrum Projektów Polska Cyfrowa (do 2015 roku Władza Wdrażająca Programy Europejskie) realizuje w imieniu polskiego rządu zadania związane z zarządzaniem środkami funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, środkami pochodzącymi z bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz środkami innych programów powierzonych jej do realizacji.

Więcej informacji o konkursie i wybranych projektach na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Dodane przez: Michał Raińczuk

6 Wrz 2017

ostatnia modyfikacja: 28 Wrz 2017

Licencja Creative Commons Powyższy artykuł może być kopiowany i rozpowszechniany w ramach CC BY 2.0.