Strona używa plików cookies więcej

Kandydaci / Wydarzenia

Limity przyjęć na I rok studiów

Znamy limity miejsc na studia w rekrutacji na rok 2020/2021. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce LIMITY na stronie każdego kierunku. Przejdź do listy kierunków.

Masz pytania dotyczące limitów miejsc i progów punktowych? Przeczytaj pytania i odpowiedzi z Vademecum Kandydata:

Jakie są progi punktowe na poszczególnych kierunkach?
Uniwersytet Wrocławski nie określa minimalnych progów punktowych*. Na liście kandydatów do przyjęcia na studia znajdą się osoby, które w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymały największą liczbę punktów. Osoby te są przyjmowane aż do wyczerpania limitu miejsc określonego na dany kierunek.
*za wyjątkiem wybranych kierunków na Wydziale Matematyki i Informatyki oraz na Wydziale Fizyki i Astronomii. Szczegóły znajdziesz w zakładce ZASADY na stronie danego kierunku.

Jaką liczbę punktów miała ostatnia osoba na liście, która dostała się np. na psychologię podczas poprzedniej rekrutacji?
Taka informacja nie ma żadnego znaczenia dla tegorocznych kandydatów. W każdym roku zmienia się liczba punktów, która umożliwia zakwalifikowanie się na studia, bo zależy ona m.in. od stopnia trudności matury. Nie należy zatem sugerować się danymi z ubiegłorocznych rekrutacji, bo mogą one być mylące. Z tego względu UWr nie podaje takich informacji.

Dlaczego po I turze naboru w systemie IRK mam status „zakwalifikowany”, jeśli moja pozycja na liście rankingowej to 351 a limit miejsc wynosił 270?
Jeśli masz status „zakwalifikowany”, to nie przejmuj się swoją pozycją na liście rankingowej i limitem miejsc. Skompletuj dokumenty i złóż je w odpowiednim czasie i miejscu na uczelni. Każdy, kto ma status „zakwalifikowany”, ma zagwarantowane miejsce na uczelni, o ile złoży dokumenty.

Dodane przez: Agata Sałamaj

28 kw. 2020

ostatnia modyfikacja: 8 lip 2020