Strona używa plików cookies więcej

Nauka

List otwarty do Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Rada Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego skierowała w dniu 11 maja 2022 roku list otwarty do Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Dotyczy on kwestii przedłużenia terminów finalizacji procesu przygotowywania rozpraw doktorskich przez doktorantów, którzy kształcą się na starych zasadach, ale nie otworzyli przewodów doktorskich (zatem bronić się będą w trybie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora) oraz uczestników Szkół Doktorskich. Rada Doktorantów UWr zwróciła się do przedstawicieli z Krajowej Reprezentacji Doktorantów o podjęcie w Ministerstwie Edukacji i Nauki działań konsultacyjnych mających na celu ustawowe wprowadzenie zmian postulowanych przez znaczną część środowiska doktorantów. Treść listu otwartego zamieszczamy w załączniku.

Treść listu zamieszczony został również na oficjalnym fanpage’u Samorządu Doktorantów na Facebooku oraz na stronie internetowej Rady Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dodane przez: Maria Kozan

12 maja 2022

ostatnia modyfikacja: 12 maja 2022