Strona używa plików cookies więcej

Wynajem i sprzedaż

Lokal użytkowy do wynajęcia – ul. Joliot – Curie 12

Uniwersytet Wrocławski oferuje do wynajęcia lokal użytkowy o powierzchni 307,26 m2,składający się z sali głównej o powierzchni 256,19 m2, toalety damskiej – 5,26 m2, toalety męskiej – 5,67 m2, zaplecza – 27,84 m2, szatni dla pracowników – 6,91 m2 oraz toalety dla pracowników, stanowiący część budynku Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, położonego we Wrocławiu przy
ul. Joliot-Curie 12 w obrębie Kampusu Grunwaldzkiego Uniwersytetu Wrocławskiego z samodzielnym wejściem od strony patio.

Obiekt wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania

I. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

  1. Działalność komercyjna o charakterze księgarskim, kulturalno-oświatowym, z możliwością dystrybucji książek, prasy, artykułów papierniczych i biurowych itp. oraz świadczenia usług kawiarnianych.
  2. Możliwość organizacji:

– spotkań autorskich;

– wystaw, warsztatów artystycznych;

– innych form działalności kulturalnej.

II. WARUNKI NAJMU

1.Umowa najmu zostanie zawarta na okres 3 lat z możliwością przedłużenia.

2.Najemca zobowiązany jest do przystosowania pomieszczenia do użytku: położenie podłogi, podłączenie odpowiednich instalacji, a po zakończeniu wynajmu do przewrócenia ścianom koloru białego.

3.Wszelkie prace modernizacyjne powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez Wynajmującego.

4.Przekazanie lokalu w celu przeprowadzenia prac przygotowawczych nastąpi w terminie ustalonym przez Wynajmującego i przyszłego Najemcę.

5.Koszty przystosowania lokalu do prowadzenia działalności ponosi Najemca. Z tego tytułu Najemcy nie służy roszczenie o zwrot poniesionych kosztów.

6.Dopuszcza się obniżenie bieżącego czynszu – w zależności od poniesionych nakładów kosztów przez Najemcę na modernizację i przystosowanie wnętrz – obciążających Wynajmującego na mocy obowiązujących przepisów prawa dotyczących najmu pomieszczeń.

III. Najemca oprócz czynszy najmu będzie ponosił koszty:

zużytej energii elektrycznej według wskazań licznika;

zużytej wody i odprowadzanych ścieków dla potrzeb lokalu na podstawie wskazań wodomierza;

ogrzewania lokalu proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni w budynku;

wywozu śmieci i nieczystości.

8. Wywoławcza stawka czynszu za najem lokalu, ustalona do konkursu wynosi nie mniej niż 40 zł za m2 + należny podatek VAT.

Dodatkowych informacji dotyczących w/w lokalu użytkowego udziela Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracji Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, ul. Joliot-Curie 12, tel. 71 34 63 126.

Oferty zawierające proponowany miesięczny czynsz najmu netto, prosimy kierować do 31.05.2019 na adres:

Uniwersytet Wrocławski

Dział Gospodarki Nieruchomościami

pl. Uniwersytecki 1

40-137 Wrocław

email: dgn@uwr.edu.pl

Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo odwołania oferty bez podania przyczyny.

Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.

Dodane przez: Iwona Hendrychowska

18 Lut 2019

ostatnia modyfikacja: 18 Lut 2019