Strona używa plików cookies więcej

Kartka z przeszłości

Marzec ’68 na Uniwersytecie Wrocławskim

Od wydarzeń marcowych 1968 r., które miały miejsce na uczelniach wrocławskich, mija w tym roku pół wieku. Z tej okazji oddajemy głos świadkom tych wydarzeń i prezentujemy m.in. kronikę wydarzeń oraz wspomnienia ówczesnego rektora Alfreda Jahna. Serwis może być stale poszerzany, dlatego zachęcamy do nadsyłania na adres promocja@uwr.edu.pl swoich wspomnień. 

Kulminacja zajść – określanych mianem wypadków marcowych – przypadała na okres od 13 do 16 marca 1968 r., kiedy doszło do ogłoszenia strajków okupacyjnych. Wzięło w nich udział ok. 6 tys. studentów. Druga faza wydarzeń marcowych miała miejsce po 18 marca, kiedy nastąpiła ocena przebiegu wieców po obu stronach. Zakończeniem był udział studentów w pochodzie pierwszomajowym. Konsekwencje, jakie poniosła młodzież akademicka zaangażowana w zajścia, były dotkliwe. Wszczęto przeciwko nim postępowania dyscyplinarne, udzielano kary zawieszenia w prawach studenckich, kary nagany. W stosunku do studentów zastosowano karę wcielenia do jednostek wojskowych, które w sierpniu 1968 r. brały udział w inwazji na Czechosłowację. Według „Oceny wypadków marcowych” dokonanej przez KU PZPR, w wyniku przeprowadzenia dochodzeń dyscyplinarnych wobec studentów, którzy w okresie wieców, jak też i w dniu 1 maja podczas defilady swą postawą i zachowaniem naruszyli regulamin studiów i ślubowanie studenckie, ukarano: upomnieniem – 20 studentów, naganą – 11, zawieszono w prawach studenta – 10, w toku 19 spraw dyscyplinarnych. Kary nie ominęły też pracowników naukowych. Rektora prof. Alfreda Jahna odwołano z funkcji rektora, zaś prof. Jan Rzewuski złożył rezygnację z funkcji dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. W stosunku do pozostałych pracowników zastosowano kary, jakimi były przeniesienia do innych placówek – PAN. Adiunkci, którzy czynnie brali udział w wydarzeniach marcowych w 1968 r. i popierali linię partyjno-rządową, zostali awansowani na stanowisko docenta zwanego „docentem marcowym”.

Otwarte posiedzenie Rady Wydziału Matematyki i Informatyki

Otwarte seminarium poświęcone wydarzeniom marcowym

Konferencja Wrocławski Marzec ’68. Okruchy Pamięci

Spotkanie z Branleyem Zeichnerem

Kronika Marca ’68

Alfred Jahn: Zamknięci w fortecy starego gmachu uniwersyteckiego

Rektor nieugięty, czyli o Alfredzie Jahnie

Edward Czapiewski: Marzec ’68 i jego następstwa

Maria Abramowicz-Sobolska: Okruchy marcowych wspomnień

Opracowanie serwisu poświęconego wydarzeniom Marca ’68:
Kamilla Jasińska i Ewa Kłapcińska (Archiwum UWr)
współpraca Grzegorz Przybysz (Archiwum UWr)

Dodane przez: Kamilla Jasińska

25 Lut 2018

ostatnia modyfikacja: 15 Mar 2018