Strona używa plików cookies więcej

Konferencje / Ludzie / Nauka / Wydarzenia

Międzynarodowa Konferencja Biblijna pt. „Biblia w tłumaczeniach”

W dniach 14–15 maja 2018 roku w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się piąta już z rzędu Międzynarodowa Konferencja Biblijna pt. „Biblia w tłumaczeniach”. Organizatorem tego cyklicznego wydarzenia była jak dotychczas Pracownia Starożytnego Bliskiego Wschodu i Tradycji Biblijnej oraz Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr.

W tegorocznych obradach uczestniczyli przedstawiciele różnych dziedzin naukowych  (filologowie klasyczni, patrolodzy i bibliści) jak i wyznań (uczeni katoliccy, protestanccy) którzy przybyli z zagranicy (USA, Belgia, Norwegia, Włochy, Niemcy, Litwa, Białoruś) oraz z wiodących ośrodków naukowych w Polsce (m. in. KUL, UW, UAM, UKSW, UMCS, US, UO, UPJPII, EWST, UWr). Gościem szczególnym z zagranicy był prof. Philip H. Towner (Nida Institute for Biblical Scholarship, Philadelphia, USA), który wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Bible Translation Considered from the Other Side: Process or Product? („In Defense of Lost Causes”)”. Wśród prelegentów krajowych referaty zaprezentowali m.in. ks. prof. Waldemar Chrostowski, ks. prof. Krzysztof Bardski, ks. prof. Norbert Widok, czy też ks. dr hab. Janusz Królikowski. Podczas trwającej dwa dni konferencji naukowcy debatowali między innymi nad takimi tematami jak: Symbol Gehenny w tradycji biblijnej i jego tłumaczenie; Osobliwości najnowszych przekładów Pisma Świętego na język białoruski na przykładzie Kazania na Górze (Mt 5-7); Alternatywny Przekład Ewangelii – specyfika, szanse i zagrożenia; Szaty Jezusa w J 19,23-24. Wypełnienie Pisma czy midrasz chrystologiczny?; Targumiczny charakter hebrajskiej Ewangelii wg św. Mateusza (ShemTob); Gdy Bóg przemówił po grecku. Geneza i natura Septuaginty, czy też Fauna biblijna w przekładzie na język polski Septuaginty. Wybrane przykłady.

Warto podkreślić, że konferencja miała charakter otwarty, stąd uczestniczyły w niej także miejscowe osoby zainteresowane biblijną problematyką. Przez dwa dni trwania obrad na poszczególne wystąpienia przychodzili również w licznych grupach studenci i uczniowie lokalnych szkół wyższych i średnich.

Miłym również akcentem była obecność i pomoc podczas konferencji przedstawicieli studentów Instytutu studiów klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych z Koła Naukowego Biblicum.

dr Magdalena Jóźwiak, UWr
Sekretarz konferencji

Dodane przez: Agata Sałamaj

4 Cze 2018

ostatnia modyfikacja: 4 Cze 2018