Strona używa plików cookies więcej

Orkiestra Międzynarodowych Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego to unikalny w skali kraju projekt współtworzony przez studentów z różnych zakątków świata, którzy wybrali Uniwersytet Wrocławski.

Nasza Orkiestra to nie tylko forma spędzania kreatywnie czasu wolnego, muzykowania, promowania piękna różnych kultur, ale również pełna znaczenia metafora życia społecznego.

University of Wroclaw International Students Orchestra

Poprzez ten projekt oferujemy koncerty promujące muzykę etniczną członków naszej orkiestry, wydarzenia edukacyjne kierowane do dzieci i młodzieży,  warsztaty i spotkania z muzykami i artystami wielu dziedzin, jak również unikalny warsztat personalnej i społecznej odpowiedzialności, wpisany naturalnie w charakter naszego projektu, będący doskonałą ilustracją takich wartości jak praca zespołowa, zarządzanie międzynarodowymi projektami, rozwijanie kultury dialogu, przywództwo w poszukiwaniu dobra wspólnego, kreatywność czy rozwijanie własnej osobowości w środowisku wielokulturowym.

Nasza Orkiestra działa przy Uniwersytecie Wrocławskim. Jesteśmy otwarci na występy w przestrzeni miejskiej, narodowej, jak również poza granicami naszego kraju. Więcej informacji o naszym projekcie znajdą Państwo na stronie projektu Międzynarodowa Orkiestra.

Międzynarodowa Orkiestra Uniwersytetu Wrocławskiego
Fot. Z archiwum Działu Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Wrocławskiego