Strona używa plików cookies więcej

Badania / Ludzie / Nauka / Wydarzenia

MINIATURA 1 NCN dla 20 uczonych z UWr

26 stycznia Narodowe Centrum Nauki ogłosiło ostatnią, 19. listę rankingową w konkursie MINIATURA 1, który jest konkursem na pojedyncze działania naukowe dla naukowców ze stopniem doktora. W odróżnieniu od pozostałych konkursów z oferty NCN, pierwszy nabór wniosków na tzw. „małe granty” był prowadzony w trybie ciągłym, a cykl oceny projektów został skrócony. Wsparcie otrzymało w sumie 828 naukowców, a łączna kwota finansowania wyniosła blisko 30 mln zł. W ramach konkursu sfinansowano m.in. 520 badań wstępnych, 87 badań pilotażowych, 56 wyjazdów badawczych, 45 wyjazdów konferencyjnych oraz 35 kwerend. Laureatami konkursu MINIATURA 1 zostało 20 uczonych z Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy w sumie otrzymali blisko 600 tys. zł na prowadzoną prze siebie działalność naukową.

 • dr Adam Augustyniak (Wydział Chemii, Zakład Chemii Nieorganicznej) – Inżynieria defektów jako narzędzie tworzenia materiałów kompozytowych polimerów koordynacyjnych MOFs dla katalizy i remediacji środowiska – staż naukowy, 47 590 zł
 • dr Olga Bąk (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii) – Rola pochwał w zmniejszaniu skutków wcześniejszych porażek – badania wstępne, 24 750 zł
 • dr Paweł Błażej (Wydział Biotechnologii, Zakład Genomiki) – Badanie własności alternatywnych kodów genetycznych w porównaniu z kodem kanonicznym i teoretycznymi alternatywami – wyjazd konferencyjny, 8470 zł
 • dr Marcin Czub (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii) – Porównanie skuteczności bodźców dotykowych i wzrokowych jako dystraktorów od bólu krótkotrwałego – badania wstępne, 5940 zł
 • dr Anna Czura (Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Angielskiej) – Zagraniczne doświadczenie zawodowe a motywacja nauczyciela języka obcego analiza doświadczeń byłych asystentów językowych – inne, 18 700 zł
 • dr Katarzyna Durniat (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii) – Trafność kryterialna polskiego kwestionariusza SDM do pomiaru mobbingu – inne, 21 395 zł
 • dr Tomasz Golan (Wydział Fizyki i Astronomii, Instytut Fizyki Teoretycznej) – Rekonstrukcja zdarzeń w eksperymencie MINERvA – wyjazd badawczy, 24 200 zł
 • dr Karolina Idczak (Wydział Fizyki i Astronomii, Instytut Fizyki Doświadczalnej)– Badania interkalacji atomów metali ziem rzadkich zaadsorbowanych na powierzchni grafenu/SiC(0001) – badania wstępne, 47 894 zł
 • dr Anna Kędziora (Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Genetyki i Mikrobiologii) – Analiza genomu bakterii o zmienionej wrażliwości na nanomateriały srebra: mutant czy adaptant? – badania wstępne, 48 950 zł
 • dr Dagmara Kulesza (Wydział Chemii, Zespół Badawczy Materiałów Luminescencyjnych) – Wykorzystanie spektroskopii wysokociśnieniowej do śledzenia mechanizmów magazynowania energii na przykładzie spieków ceramicznych Lu2O3:Tb,M (M=Ca, Ti) – badania pilotażowe, 46 530 zł
 • dr Ewa Lisowska (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Archeologii) – Schroniska skalne Wzgórz Strzelińskich w pradziejach i średniowieczu – badania pilotażowe, 50 000 zł
 • dr Marcin Maciejewski (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Archeologii) – Weryfikacja chronologiczna ozdób brązowych w stylu stanomińskim (wczesna epoka żelaza) – badania wstępne, 18 378 zł
 • dr Marta Migocka-Patrzałek (Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Biologii Eksperymentalnej) – Ocena wpływu przejściowego wyciszenia ekspresji mięśniowej formy fosforylazy glikogenu na strukturę mięśni danio pręgowanego – badania wstępne, 49 707 zł
 • dr Tomasz Mrozek (Wydział Fizyki i Astronomii, Instytut Astronomiczny) – Katalog zatrzymanych słonecznych erupcji koronalnych – wyjazd konferencyjny, 8250 zł
 • dr inż. Hanna Ojrzyńska (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego) – Wpływ sekwencji typów cyrkulacji na zróżnicowanie przestrzenne temperatury powietrza w Sudetach – wyjazd konferencyjny 13 574 zł
 • dr Joanna Trojan-Piegza (Wydział Chemii, Zakład Technologii Chemicznej) – Wpływ jonów domieszkujących na właściwości luminoforu o wydłużonej emisji – badania wstępne, 39 930 zł
 • dr Joanna Piskorz (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii) – Wpływ poznawczej dystrakcji na percepcję bólu – badania wstępne, 8195 zł
 • dr Artur Sobczyk (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Nauk Geologicznych) – Rekonstrukcja metodami termochronologii niskotemperaturowej historii chłodzenia i ekshumacji środkowo-wschodniej części Wielkiego Kaukazu – badania pilotażowe, 49 280 zł
 • dr hab. Robert Szmytkie (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego) – Cykliczność w rozwoju przestrzennym dużych miast – konsultacje naukowe, 8800 zł
 • dr Dagmara Tchorz-Trzeciakiewicz (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Nauk Geologicznych) – Potencjał radonowy terenu a wielkość promieniowania gamma – badania wstępne, 49 500 zł

Dodane przez: Kamilla Jasińska

6 Lut 2018

ostatnia modyfikacja: 23 Lut 2018