Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Misja Arqus na następną dekadę ustalona!

Doskonałość dla wszystkich i z wszystkimi: Arqus przedstawia swoją nową wizję na następną dekadę.

Sojusz Arqus określił swoją wizję na najbliższe 10 lat, wyznaczając niezbędne kroki, aby stać się zorientowanym ku przyszłości, otwartym, zintegrowanym i nastawionym na badania Uniwersytetem Europejskim, którego podstawową misją jest budowanie doskonałości transformacyjnej z udziałem wszystkich i dla wszystkich.

Deklaracja Misji przedstawia zaktualizowaną wizję i misję Sojuszu na najbliższą dekadę, jego wartości i główne cele, a także kluczowe cechy wyróżniające Arqus i przekrojowe strategie wspomagające. Zawiera również Wspólną Strategię Arqus 2022 – 2032, w której wyodrębniono trzy główne okresy: wstępny okres pilotażowy poświęcony tworzeniu fundamentów Sojuszu (2019 – 2022), okres, w którym zostaną osiągnięte główne kamienie milowe (2022 – 2026), oraz okres, w którym zostaną zakończone prace nad pełnym wdrożeniem Sojuszu (2026 – 2032).

Mission3

Ta długofalowa strategia opiera się na doświadczeniach Sojuszu ze wspólnej pracy od 2018 r., w szczególności podczas pierwszego Planu Pracy Programu Erasmus+ na lata 2019-22 (Arqus I) oraz Planu Pracy Programu Horyzont 2020 SwafS (Arqus R&I), na wielu wyciągniętych wnioskach, w tym w związku z pandemią COVID-19, oraz na cennym wkładzie nowych członków, Minho i Wrocławia, włączonych do Sojuszu pod koniec 2021 r. w celu uzupełnienia mocnych stron i równowagi geograficznej, jako element rozszerzenia Sojuszu na kolejnym etapie.

Od momentu wyboru Sojuszu do finansowania w 2019 r.,  podjęto ogromny wysiłek w celu zmniejszenia i/lub usunięcia barier utrudniających skuteczną współpracę między członkami tego europejskiego uniwersytetu poprzez budowanie zaufania, pogłębianie wymiany wiedzy, a także dzielenie się strategiami, strukturami i zasobami. Choć jest to nieustanny i obejmujący wiele wymiarów wysiłek, już teraz jesteśmy lepiej przygotowani do reagowania w nadchodzących latach na główne europejskie i globalne wyzwania, które wymagają aktywnego społeczeństwa obywatelskiego w globalnym świecie, zrównoważonego rozwoju oraz uczestnictwa w polityce i nauce.

W latach 2022-2026 Arqus będzie kontynuował tworzenie wspólnej oferty akademickiej, wzmacniając innowacyjne rozwiązania w zakresie dydaktyki, zdobywania wiedzy i oceniania, zwiększając i różnicując wszelkiego rodzaju mobilność studentów i pracowników oraz wdrażając Plan Wspólnych Działań Badawczych.

Sojusz pogłębi również swoją orientację na społeczności, promując zaangażowanie studentów i pracowników poprzez trzy odrębne inicjatywy: 1) Arqus Living Lab- Żywe Laboratorium Arqus, będące generatorem innowacyjnych odpowiedzi na zmiany klimatyczne i zrównoważony rozwój, sztuczną inteligencję i transformację cyfrową oraz kwestie tożsamości i dziedzictwa europejskiego. 2) Wspólnoty Praktyk Arqus (Arqus Communities of Practice), które zajmą się wyzwaniami pracowników akademickich oraz profesjonalistów w danej dziedzinie 3) Forum Studenckie Arqus- stanowiące dynamiczne ramy dla inicjatyw współtworzonych przez studentów.

„ Arqus pracuje nad opracowaniem, przetestowaniem i wdrożeniem innowacyjnego modelu zaawansowanej współpracy międzyuczelnianej, który posłuży za podstawę prawdziwie europejskiego kampusu wypełniając wszystkie misje uniwersytetu XXI wieku. Z niecierpliwością czekamy na najbliższe 10 lat, podczas których różne plany działania pomogą nam skonsolidować tę długofalową  inicjatywę, która zmieni, a w zasadzie już zmienia szkolnictwo wyższe” – mówi Dorothy Kelly, koordynator Arqus Alliance i prorektor ds. internacjonalizacji na Uniwersytecie w Granadzie. Prorektor dodaje: „Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, konieczne jest wzmocnienie naszej roli w zakresie obrony wartości demokratycznych, poszukiwania pokoju i wspierania instytucji szkolnictwa wyższego zniszczonych przez wojnę na Ukrainie. Dlatego też głównym celem Sojuszu w nowym okresie będzie nadal wzmacnianie kompetencji międzykulturowych, globalnego zrozumienia i szacunku dla różnorodności w naszych społecznościach.”

Źródło: https://www.arqus-alliance.eu/news/excellence-for-all-arqus-presents-its-new-vision

Dodane przez: Ewelina Kośmider

25 mar 2022

ostatnia modyfikacja: 25 mar 2022