Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nienauczycieli

młodszy bibliotekarz w Bibliotece Niderlandystycznej w Katedrze Filologii Niderlandzkiej

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko młodszego bibliotekarza w Bibliotece Niderlandystycznej
w Katedrze Filologii Niderlandzkiej. Termin zgłoszeń upływa 1 września 2018r.

Główne obowiązki:

  • obsługa czytelników
  • katalogowanie tradycyjne i komputerowe

Wymagania konieczne:

  • wykształcenie: magister bibliotekoznawstwa
  • bardzo dobra znajomość zasad katalogowania oraz opracowania rzeczowego
  • umiejętność tworzenia rekordu egzemplarza i opisu bibliograficznego

Wymagania pożądane:

  • doświadczenie w pracy w bibliotece naukowej
  • komunikatywność
  • umiejętność pracy ze studentem
  • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie CV, listu motywacyjnego do dnia 01 września 2018r. na adres: praca@uwr.edu.pl

Prosimy o zamieszczenie adnotacji: „młodszy bibliotekarz w KFN”.
Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych; Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

Dodane przez: Marta Bławat

4 Lip 2018

ostatnia modyfikacja: 4 Lip 2018