Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nienauczycieli

Młodszy bibliotekarz w Oddziale Przechowywania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko młodszego bibliotekarza w Oddziale Przechowywania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej
Termin zgłoszeń upływa 18 września 2019 roku.

Główne obowiązki:

 • obsługa agend udostępniania i innych oddziałów biblioteki
 • nadzór nad księgozbiorem bibliotecznym
 • nadzór nad sprzętem bibliotecznym

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe
 • umiejętność pracy w zespole
 • wysoki poziom zdolności komunikacyjnych, interpersonalnych i organizacyjnych
 • skrupulatność i terminowość w działaniu
 • dyspozycyjność (praca w systemie dwuzmianowym, praca w soboty)
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office, Internetu i urządzeń biurowych
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego

 Wymagania pożądane:

 • umiejętność posługiwania się źródłami bibliograficznymi
 • znajomość języka niemieckiego lub innego obcego w stopniu podstawowym
 • kreatywność

  

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie CV, listu motywacyjnego do dnia 18 września 2019r. na adres:

praca@uwr.edu.pl

Prosimy o zamieszczenie adnotacji: „młodszy bibliotekarz w BU”.
Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Dodane przez: Jakub Kulpa

10 Wrz 2019

ostatnia modyfikacja: 10 Wrz 2019