Strona używa plików cookies więcej

Nauka / Pracownicy

Mozart: wydłużenie terminu składania wniosków

Ze względu na okoliczności została podjęta decyzja o wydłużeniu terminu zgłaszania wniosków do IX edycji programu – do 30 czerwca 2020 roku.

Program Mozart

Oferuje wsparcie finansowe dla partnerstw naukowo-biznesowych tj. naukowców zatrudnionych na uczelniach i w instytutach współpracujących z przedsiębiorcami, którzy działają i zatrudniają pracowników na terenie Wrocławia. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zgłoszenie propozycji wspólnego projektu. Środki z budżetu miasta wesprą najwyżej ocenione pomysły.

Wsparcie w ramach programu uzyskały jak dotąd 222 projekty realizowane przez partnerstwa naukowo-biznesowe. Tematyka dotychczasowych projektów partnerstw jest bardzo różnorodna i ciekawa (sprawdź na stronie WCA). Projekty te odpowiadają konkretnym potrzebom przedsiębiorstw, wpływając jednocześnie pozytywnie na praktykę dydaktyczną pracowników wrocławskich uczelni i instytutów.

Do programu zapraszamy:

  • naukowców, posiadających co najmniej stopień doktora, zatrudnionych w charakterze pracownika badawczego lub badawczo-dydaktycznego na uczelni; pracownika naukowego w instytutach naukowych PAN, instytutach badawczych i międzynarodowych instytutach naukowych.
  • przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą i zatrudniających na terenie Wrocławia co najmniej dwie osoby na podstawie umowy o pracę.

 W ramach IX edycji programu:

  • dofinansowanie z budżetu miasta otrzyma maksymalnie 30 partnerstw; realizowane przez nie projekty będą trwać 12 miesięcy (z opcją wydłużenia o 6 miesięcy), a miesięczny wymiar czasu pracy w ramach każdego z nich wyniesie średnio 32 godziny;
  • wsparcie finansowe wyniesie 3 200 zł brutto dla naukowca za 32 godziny pracy (jest to pomoc de minimis dla przedsiębiorstw);
  • dofinansowane otrzymają partnerstwa, których współpraca dąży do rozwoju rynku pracy, przede wszystkim poprzez tworzenie innowacyjnych produktów i usług (dodatkową korzyścią ze współpracy będzie możliwość przedstawienia przez naukowca oddziaływania efektów projektu na macierzyste środowisko pracy, jak również możliwość dalszej współpracy w ramach programów badawczych o szerszym kontekście.

Więcej na stronie Wrocławskiego Centrum Akademickiego.

Wrocławskie Centrum Akademickie - logo

Dodane przez: Aleksandra Draus

23 Mar 2020

ostatnia modyfikacja: 23 Mar 2020