Strona używa plików cookies więcej

Pracownicy

Nabór wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej w 2017 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej w 2017 r. Intencją jest wsparcie inicjatyw związanych z kształceniem studentów, doktorantów i kadr naukowych.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie na poziomie maksymalnie 50% wartości projektu (wymagany jest wkład własny w wysokości minimum 50%) następujących rodzajów zadań:

Zadanie 1 Organizacja konferencji, seminariów, spotkań naukowych, związanych z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych.

Zadanie 2 Publikacje, wydawnictwa naukowe Bezpłatne wydawnictwa książkowe i multimedialne związane z realizacją kształcenia studentów studiów stacjonarnych, kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych.

Przedsięwzięcie obejmuje zadania, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 6 lutego 2017 roku, z zakończy się nie później niż 31 grudnia 2017 r.

Podpisane przez Dyrektora Instytutu, Dziekana i Pełnomocnika ds. finansowych wnioski wraz z pismem potwierdzającym źródło wkładu własnego należy złożyć w Dziale Badań Naukowych w terminie do dnia 17.01.2017 r. (środa). Osobą wskazaną do kontaktu jest Pani Katarzyna Przybylska, tel. 71 375 22 41.

Pełny tekst uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz formularz wniosku konkursowego są do pobrania na stronie Urzędu Marszałkowskiego pod adresem: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,37026,idmp,127,r,r

Dodane przez: Agata Sałamaj

3 Sty 2017

ostatnia modyfikacja: 4 Sty 2017