Strona używa plików cookies więcej

Doktoranci / Nauka / Pracownicy

Nabór wniosków w programie LIFE

Ruszył kolejny nabór wniosków do Programu LIFE (2014-2020) w 2017 roku. Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej dedykowany wyłącznie ochronie środowiska i działaniom na rzecz klimatu.

Program LIFE dzieli się na dwa podprogramy: podprogram na rzecz środowiska i podprogram na rzecz klimatu.

Podprogram na rzecz środowiska wspiera następujące działania:

– ochrona środowiska i efektywne zarządzanie zasobami,

– przyroda i różnorodność biologiczna,

– zarządzanie i informacja w zakresie środowiska.

Natomiast podprogram na rzecz klimatu wspiera działania:

– łagodzenie skutków zmiany klimatu,

– dostosowanie się do skutków zmian klimatu,

– zarządzanie i informacja w zakresie klimatu.

Beneficjentem Programu LIFE może być każdy podmiot (jednostki, podmioty i instytucje publiczne lub prywatne) zarejestrowany na terenie państwa należącego do UE.

Dofinansowanie projektu LIFE przez Komisję Europejską wynosi do 60% wartości kosztów kwalifikowanych, a w przypadku projektów przyrodniczych służących gatunkom i siedliskom priorytetowym do 75 %. Polscy Wnioskodawcy mogą dodatkowo ubiegać się o współfinansowanie projektu ze środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskując w ten sposób dofinansowanie nawet do 95% kosztów kwalifikowanych projektu.
Wnioski należy składać do września br.
Plan naboru wniosków i dokumentacja konkursowa

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizuje szkolenia z przygotowania wniosków LIFE w naborze 2017 r. Terminy i program szkoleń

Dodane przez: Iwona Filarska

9 maja 2017

ostatnia modyfikacja: 10 maja 2017