Strona używa plików cookies więcej

Doktoranci / Studenci

Nagroda im. Anieli hrabiny Potulickiej za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu

Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła ustanowił Nagrodę im. Anieli hrabiny Potulickiej za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu.

Nagroda pieniężna w wysokości 15 000 zł przyznawana jest corocznie za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w ideę chrześcijańskiego humanizmu np. ukazujące godność osoby ludzkiej, jej innowacyjność, działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego.

Do nagrody mogą być zgłaszane monografie i wydawnictwa zbiorowe zawierające nowatorskie ustalenia z zakresu szeroko rozumianych nauk społecznych, ekonomicznych, prawnych i humanistycznych opublikowane w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania nagrody. Kandydatami do nagrody mogą być osoby, które nie ukończyły 40 roku życia w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody.

Prawo zgłaszania kandydatur do nagrody przysługuje osobom fizycznym oraz członkom instytucji z kraju i zagranicy. Zgłoszenie powinno zawierać pisemne uzasadnienie, trzy egzemplarze proponowane do nagrody publikacji oraz dwie recenzje przygotowane na potrzeby zgłoszenia do Nagrody.

Zgłoszenia należy przesyłać do 15 marca każdego roku na adres:

Sekretariat Rektora KUL,
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
z dopiskiem: „Nagroda im. Anieli hrabiny Potulickiej – osiągnięcia naukowe”.

 Kapituła Konkursu:

  1. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL – Przewodniczący
  2. dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL – Prezes Zarządu Fundacji Potulickiej
  3. abp Józef Kupny – Metropolita Wrocławski, Przewodniczący Rady ds. Społecznych KEP
  4. dr hab. Andrzej Zoll – Uniwersytet Jagielloński
  5. dr hab. Tomasz Trojanowski – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  6. dr hab. Jacek Jadacki – Uniwersytet Warszawski
  7. dr hab. Witold Modzelewski – Uniwersytet Warszawski

Więcej informacji na stronie konkursu.

Dodane przez: Agata Kreska

7 Lut 2017

ostatnia modyfikacja: 7 Lut 2017